Tác giả Audio

Những bài được viết bởi Audio

Nghe Bài Giảng Chúa Nhật 15 TN A

Thánh Ca: Hạt Giống Lời Chúa – Lm Tri Văn Vinh Bài Đọc Lễ Chúa Nhật 15 Thường Niên Năm A Bệnh Câm Điếc – Gm Nguyễn Văn Khảm Hãy Nghe Lời Chúa – Lm Mai Văn Hiển Hạt Giống Lời Chúa – Đền Thánh Khiết Tâm Mẹ Người Gieo Giống – Lm Nguyễn Văn […]

Nghe Bài Giảng Lễ Chúa Nhật 14 TN A

Thánh Ca: Bước Theo Ngài LM Xuân Hy Vọng Bài Đọc Lễ Chúa Nhật 14 Thường Niên A Sách Bài Đọc Văn Minh Tình Thương Gm. Nguyễn Văn Khảm (Gp. Sài Gòn) Hãy Mang Lấy Ách Đền Thánh Khiết Tâm Mẹ Mầu Nhiệm Thiên Chúa Hủy Mình LM Nguyễn Thể HIện DCCT Thế Nào Là […]

Nghe Bài Giảng và Suy Niệm Chúa Nhật 12 TN A

Ký Thác Cho Chúa LM Thành Tâm Bài Đọc Lễ Chúa Nhật 12 Thường Niên A Sách Bài Đọc Hãy Ca Tụng Chúa GM Nguyễn Sơn Lâm Các Con Đừng Sợ Đền Thánh Khiết Tâm Mẹ Ơn Kính Sợ Thiên Chúa Linh Tiến Khải Lửa Thử Vàng LM Trần Văn Phước Chứng Nhân Gia Đình […]

Nghe Bài Giảng Lễ Chúa Ba Ngôi A

1. Gm. Nguyễn Văn Khảm (Gp. Sài Gòn) 2. Lm. Lê Quang Uy CSsR 3. Lm. Nguyễn Quang Duy CSsR 4. Lm. Phạm Gia Thụy CSsR 5. Lm. Mai Văn Hiền CSsR 6. Lm. Đào Trung Hiệu O.P 7. Lm. Nguyễn Tất Trung O.P 8. Lm. Đinh Trọng Chính O.P 9. Lm. Nguyễn Trọng Viễn […]

Nghe Bài Giảng và Suy Niệm Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống A

Thánh Ca: Tặng Phẩm Thần Linh – Trầm Hương FMSR Bài Đọc Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống A Hơi Thở Thánh Thần – Gm Nguyễn Văn Khảm Thần Khí Bình An – Lm Lê Quang Uy Chúa Thánh Thần – Lm Nguyễn Văn Thái Đặc Sủng Ngôn Ngữ – Đền Thánh Khiết Tâm Mẹ […]

Nghe Bài Giảng và Suy Niệm Chúa Nhật Lễ Chúa Thăng Thiên A

Thánh ca: Chúa Về Trời – Lm Vũ Mộng Thơ Bài Đọc Lễ Chúa Giêsu Thăng Thiên Năm A Giảng Lễ Thăng Thiên – GM Nguyễn Văn Khảm Giảng Lễ Thăng Thiên – LM Bùi Quang Tuấn Chúa Về Trời, Ta Vào Đời – Đền Thánh Khiết Tâm Mẹ Chờ Đợi – LM Nguyễn Văn […]

Nghe Bài Giảng và Suy Niệm Chúa Nhật 6 Phục Sinh A

Thánh Ca: Nên Một Với Chúa – Vương Huyền Bài Đọc Lễ Chúa Nhật 6 Phục Sinh năm A Giảng Lễ Chúa Nhật 6 Phục Sinh A – Gm Nguyễn Khảm Yêu Mến Và Giữ Lời Chúa – Đền Thánh Khiết Tâm Mẹ Yêu Thì Hãy Tuân Giữ – Lm Nguyễn Văn Thái Thần Khí […]

Nghe Bài Giảng và Suy Niệm Chúa Nhật 5 PS A

Thánh ca: Con Đường Giêsu – Nhóm Lửa Hồng Bài Đọc Lễ Chúa Nhật 5 Phục Sinh A Xin Cho Chúng Con Thấy Cha – GM Nguyễn Khảm Chúa Nhật 5 Phục Sinh A – Lm Đào Trung Hiệu Đường, Sự Thật, Sự Sống – Lm Nguyễn Văn Thái Bước Theo Chúa Giêsu Kitô – […]

Nghe Bài Giảng và Suy Niệm Lễ Chúa Nhật 4 Phục Sinh A

Thánh Ca: Chúa Là Mục Tử – Xuân Thu Bài Đọc Lễ Chúa Nhật 4 Phục Sinh Năm A Chúa Nhật Chúa Chiên Lành – GM Nguyễn Khảm Chiên Tôi Thì Nghe Tiếng Tôi – Lm Đào Trung Hiệu Mục Tử Tốt Lành – Lm Nguyễn Văn Thái Theo Chân Mục Tử Nhân Lành – […]

Nghe Bài Giảng và Suy Niệm Chúa Nhật 3 Phục Sinh A

Thánh Ca: Trên Đường Emmau – Lm Thành Tâm Bài Đọc Lễ Chúa Nhật III Phục Sinh Năm A Chuyện Emmau và Thánh Lễ – GM Nguyễn Khảm Câu Chuyện Hai Môn Đệ làng Emmau – Lm Đào Trung Hiệu Có Chúa Con Còn Sợ Chi Ai? – Đền Thánh Khiết Tâm Mẹ Người Lữ […]

Nghe Bài Giảng và Suy Niệm Lễ Chúa Nhật 2 Phục Sinh A

Thánh Ca: Chúa Giàu Lòng Xót Thương – Phan Hùng Bài Đọc Lễ Chúa Nhật II Phục Sinh A Đại Lễ Lòng Chúa Thương Xót – Gm Nguyễn Khảm Xin Được Chọn Một Chỗ – Lm Đào Trung Hiệu Lòng Thương Xót Chúa – Lm Nguyễn Văn Thái Bình An Cho Các Con – Đền […]

Nghe Bài giảng và Suy Niệm Chúa Nhật Phục Sinh A

Thánh ca: Halleluia Chúa Đã Sống Lại – Thế Thông Bài Đọc Lễ Chúa Nhật Phục Sinh Năm A Công Bố Tin Mừng Phục Sinh – GM Nguyễn Văn Hòa Vọng Phục Sinh – GM Nguyễn Khảm Biến Cố Phục Sinh – GM Nguyễn Khảm Thành Công Và Thất Bại – Đền Thánh Khiết Tâm […]

Nghe Bài Giảng Tuần Thánh Năm A

Thánh Ca: Vào Thánh Điện LM Thành Tâm Bài Đọc Chúa Nhật Lễ Lá Sách Bài Đọc Vụ Án Giêsu GM Nguyễn Văn Khảm Thứ Năm: Thánh Lễ Tiệc Ly GM Nguyễn Văn Khảm Thú Sáu: Thánh Giá Mạc Khải Tình Yêu GM Nguyễn Văn Khảm Thứ Bảy: Công Bố Tin Mừng Phục Sinh GM […]

Nghe Bài Giảng và Suy Niệm Lễ Chúa Nhật 5 MC A

Gặp Gỡ Đức Kitô LM Tiến Lộc Bài Đọc Lễ Chúa Nhật 5 Mùa Chay A Sách Bài Đọc Hãy Ra Khỏi Mồ GM Nguyễn Văn Khảm Trước Cái Chết LM Nguyễn Minh Phương Quyền Năng Trên Sự Sống Chết LM Nguyễn Đức Hòa Xin Chúa Mở Cửa Mồ LM Nguyễn Văn Bắc Nguồn: SN […]

Nghe Bài Giảng và Suy Niệm Lễ Chúa Nhật 4 MC A

Thánh ca: EPHATA – Lm Thành Tâm Bài Đọc Lễ Chúa Nhật 4 Mùa Chay năm A Giảng Lễ Chúa Nhật 4 Mùa Chay A – Gm Nguyễn Khảm Xin Cho Con Sáng Mắt – Đền Thánh Khiết Tâm Mẹ Luôn Ngửa Tay Xin – Lm Trần Văn Phước Bây Giờ Tôi Đã Thấy – […]

Nghe Bài Giảng và Suy Niệm Lễ Chúa Nhật 3 MC A

Thánh Ca: Nước Hằng Sống – Nguyễn Bách Bài Đọc Lễ Chúa Nhật 3 Mùa Chay Năm A Giảng Lễ Chúa Nhật 3 Mùa Chay A – Gm Nguyễn Khảm Chúa Giê su, Nguồn Nước Hằng Sống – Lm Jude Niềm Khát Vọng của Chúng Ta – Đền Thánh Khiết Tâm Mẹ Nước Hằng Sống […]

Nghe Bài Giảng và Suy Niệm Lễ Chúa Nhật 2 Mùa Chay A

Thánh Ca: Để Con Nên Hình Bóng Người – Lê Đức Hùng (Hiền Thục hát) Bài Đọc Lễ Chúa Nhật 2 Mùa Chay Giảng Lễ Chúa Biến Hình – Gm Nguyễn Khảm Ơn Gọi Đổi Dạng Biến Hình – Lịch Phụng Vụ (Đền Thánh Khiết Tâm Mẹ) Chúa Nhật 2 Mùa Chay A – Lm […]

Nghe Bài Giảng và Suy Niệm Chúa Nhật 1 Mùa Chay A

Thánh Ca: Cơn Cám Dỗ – Ý Vũ Bài Đọc Lễ Chúa Nhật I Mùa Chay Năm A Giảng Lễ Chúa Nhật I MC – GM Nguyễn Khảm Sống Là Lựa Chọn – Lm Đinh Lập Liễm Cám Dỗ – Lm Nguyễn Văn Thái Không Chỉ nhờ Cơm Bánh – Lm Nguyễn Cao Siêu  

Nghe Bài Giảng và Suy Niệm Lễ Chúa Nhật 8 TN A

Thánh Ca: Lo gì Đức Dũng Bài Đọc Lễ Chúa Nhật 8 TN A Sách Bài Đọc Yên Hàn, An Vui Ở Bên Chúa LM Kiều Công Tùng Lo Lắng Ngày Mai Đền Thánh Khiết Tâm Mẹ, Carthage MO LM Ngô Mạnh Cường Bí Quyết Sử Dụng Tiền Của Tân Phúc Âm Hoá LM Phạm […]

Nghe Bài Giảng và Suy Niệm Lễ Chúa Nhật 7 TN A

Thánh Ca: Hãy Yêu Thương Nhau LM Thành Tâm Bài Đọc Lễ Chúa Nhật 7 Thường Niên A Sách Bài Đọc Tình Yêu Dành Cho Người Thù Nghịch GM Vũ Duy Thống Lời Mời Gọi Nên Thánh LM Nguyễn Văn Phương Yêu Thương Kẻ Thù Đền Thánh Khiết Tâm Mẹ Yêu Kẻ Thù Nghịch LM […]