Thánh Ca – Hãy Quay Về

01 Tình của người đã chết Hiền Thục
02 Xin Người thương con Nguyễn Hồng Ân
03 Xin dạy con yêu Ngài Như Ý
04 Con xin phó thác Đình Nguyên
05 Hãy quay về Hiền Thục
06 Lời nguyện Thố Hiến 3 Nam Khánh
07 Mong thấy nhan Chúa Thảo Trang
08 Hãy thương yêu nhau Nguyễn Hồng Ân
09 Diễm tình ca 2 Như Ý
10 Tôi tin Nam Khánh
11 Nhìn lên ảnh Mẹ Thảo Trang

 
 
Audio CD        HÃY QUAY VỀ
Nhạc và lời: LM Phê rô Nguyễn Thành Tâm

Chuyên Mục: Thánh Ca 

Người đi hàng hải nhờ hải tinh (sao biển) mới biết phương hướng, các tín hữu trông cậy vào Đức Mẹ Maria mới có thể đi tới thiên đàng.- Thánh Thomas de Aquino

       Tháng Chín: Ý Cầu Nguyện của Đức Thánh Cha
               Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
Năm Thánh Kỷ Niệm 100 Năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima

Chúa Nhật 24 TN A | Chúa Nhật 23 TN A

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: