Nghe Bài Giảng và Suy Niệm Lễ Chúa Nhật 7 TN A

Thánh Ca: Hãy Yêu Thương Nhau
LM Thành Tâm
Bài Đọc Lễ Chúa Nhật 7 Thường Niên A
Sách Bài Đọc
Tình Yêu Dành Cho Người Thù Nghịch
GM Vũ Duy Thống
Lời Mời Gọi Nên Thánh
LM Nguyễn Văn Phương
Yêu Thương Kẻ Thù
Đền Thánh Khiết Tâm Mẹ
Yêu Kẻ Thù Nghịch
LM Phạm Xuân Hưng
Toàn Cầu Hoá Tình Yêu Thương
LM Trọng Khẩn

Nguồn: SN Lời Chúa

Anh nói anh tin, anh nên đi làm theo cái anh tin, đó mới là đức tin.- Thánh Augustinus

       Tháng Tám: Ý Chỉ Truyền Giáo của ĐTC - Cầu Cho Các Nghệ Nhân
               Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
Năm Thánh Kỷ Niệm 100 Năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima

Chúa Nhật 18 TN A | Chúa Nhật 19 TN A

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: