Nghe Bài Giảng và Suy Niệm Lễ Chúa Nhật 7 TN A

Thánh Ca: Hãy Yêu Thương Nhau
LM Thành Tâm
Bài Đọc Lễ Chúa Nhật 7 Thường Niên A
Sách Bài Đọc
Tình Yêu Dành Cho Người Thù Nghịch
GM Vũ Duy Thống
Lời Mời Gọi Nên Thánh
LM Nguyễn Văn Phương
Yêu Thương Kẻ Thù
Đền Thánh Khiết Tâm Mẹ
Yêu Kẻ Thù Nghịch
LM Phạm Xuân Hưng
Toàn Cầu Hoá Tình Yêu Thương
LM Trọng Khẩn

Nguồn: SN Lời Chúa

Vâng lời là trong tất cả mọi việc không hạn chế lớn nhỏ nặng nhẹ, chỉ cần không phải là việc phạm tội, hoàn toàn vâng lời ý chỉ của bề trên, tuyệt đối không tự mình chủ trương.- Thánh Cyprian

       Tháng Năm: Tháng Hoa Dâng Kính Mẹ Maria
               Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
Năm Thánh Kỷ Niệm 100 Năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima

CN Lễ Thăng Thiên A | Chúa Nhật VI PS A

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: