Nghe Bài Giảng và Suy Niệm Lễ Chúa Nhật 7 TN A

Thánh Ca: Hãy Yêu Thương Nhau
LM Thành Tâm
Bài Đọc Lễ Chúa Nhật 7 Thường Niên A
Sách Bài Đọc
Tình Yêu Dành Cho Người Thù Nghịch
GM Vũ Duy Thống
Lời Mời Gọi Nên Thánh
LM Nguyễn Văn Phương
Yêu Thương Kẻ Thù
Đền Thánh Khiết Tâm Mẹ
Yêu Kẻ Thù Nghịch
LM Phạm Xuân Hưng
Toàn Cầu Hoá Tình Yêu Thương
LM Trọng Khẩn

Nguồn: SN Lời Chúa

Ai vì yêu Chúa Giê-su mà nhặt một cái đinh, thì cũng đủ để cứu một linh hồn.- Thánh Terese of Lisieux

       Tháng Mười Một: Ý Cầu Nguyện của Đức Thánh Cha
               Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
Năm Thánh Kỷ Niệm 100 Năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima
            Tháng Mười Một – Cầu Cho Các Linh Hồn

Chúa Nhật 31 TN A | Chúa Nhật 32 TN A

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: