Nghe Bài Giảng và Suy Niệm Lễ Chúa Nhật 7 TN A

Thánh Ca: Hãy Yêu Thương Nhau
LM Thành Tâm
Bài Đọc Lễ Chúa Nhật 7 Thường Niên A
Sách Bài Đọc
Tình Yêu Dành Cho Người Thù Nghịch
GM Vũ Duy Thống
Lời Mời Gọi Nên Thánh
LM Nguyễn Văn Phương
Yêu Thương Kẻ Thù
Đền Thánh Khiết Tâm Mẹ
Yêu Kẻ Thù Nghịch
LM Phạm Xuân Hưng
Toàn Cầu Hoá Tình Yêu Thương
LM Trọng Khẩn

Nguồn: SN Lời Chúa

Đức Mẹ Maria là Đấng khiết tịnh, cho nên Mẹ yêu mến người khiết tịnh.- Thánh John Damascene

Tháng 03-2017: Ý Cầu Nguyện của Đức Thánh Cha
                       Audio Tĩnh Tâm Mùa Chay
               Các Bài Suy Niệm Sống Mùa Chay
               Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
Năm Thánh Kỷ Niệm 100 Năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima

Chúa Nhật 3 MC A | Chúa Nhật 4 MC A

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: