Nghe Bài Giảng và Suy Niệm Lễ Chúa Nhật 5 MC A

Gặp Gỡ Đức Kitô
LM Tiến Lộc
Bài Đọc Lễ Chúa Nhật 5 Mùa Chay A
Sách Bài Đọc
Hãy Ra Khỏi Mồ
GM Nguyễn Văn Khảm
Trước Cái Chết
LM Nguyễn Minh Phương
Quyền Năng Trên Sự Sống Chết
LM Nguyễn Đức Hòa
Xin Chúa Mở Cửa Mồ
LM Nguyễn Văn Bắc

Nguồn: SN Lời Chúa

Thiên Chúa là Đấng tuyệt đối giữ lời hứa, cho nên khi chúng ta cầu xin, thì cũng phải ôm lòng tin tuyệt đối mà tiếp nhận.- Thánh Augustinus

       Tháng Chín: Ý Cầu Nguyện của Đức Thánh Cha
               Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
Năm Thánh Kỷ Niệm 100 Năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima

Chúa Nhật 24 TN A | Chúa Nhật 23 TN A

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: