Nghe Bài Giảng và Suy Niệm Chúa Nhật 3 TN A

Thánh Ca
Sống Cho Chúa – Sr. Hoàng Phương

Bài đọc
Chúa Nhật III Thường Niên Năm A

Chọn Lựa Căn Bản Và Quyết Liệt
GM. Phêrô Nguyễn Văn Khảm

Ngư Phủ Bắt Người
Đền Thánh Khiết Tâm Mẹ

Tính Cách Chọn Lựa
LM Trần Anh Long

Những Ngày Đầu Sứ Vụ
LM Bùi Quan Đức

“Hãy Theo Tôi”
LM Trần Thiện Thanh Trà

Nguồn SN Lời Chúa

Chuyên Mục: Lễ Chúa Nhật 

Tính siêu việt của đức cậy là sự hy vọng của vĩnh phúc, vui vẻ, xác thực.- Thánh Thomas de Aquino

       Tháng Mười: Ý Cầu Nguyện của Đức Thánh Cha
               Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
Năm Thánh Kỷ Niệm 100 Năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima

Chúa Nhật 27 TN A | Chúa Nhật 28 TN A

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: