Nghe Bài Giảng và Suy Niệm Chúa Nhật 3 TN A

Thánh Ca
Sống Cho Chúa – Sr. Hoàng Phương

Bài đọc
Chúa Nhật III Thường Niên Năm A

Chọn Lựa Căn Bản Và Quyết Liệt
GM. Phêrô Nguyễn Văn Khảm

Ngư Phủ Bắt Người
Đền Thánh Khiết Tâm Mẹ

Tính Cách Chọn Lựa
LM Trần Anh Long

Những Ngày Đầu Sứ Vụ
LM Bùi Quan Đức

“Hãy Theo Tôi”
LM Trần Thiện Thanh Trà

Nguồn SN Lời Chúa

Chuyên Mục: Lễ Chúa Nhật 

Trong thuyền ngập nước, ắt là ván thuyền có khe hở không hoàn chỉnh; một tu viện bại hoại, ắt là lòng người có khe hở, không thể tương hợp nhau.- Thánh Bernardus

Tháng 03-2017: Ý Cầu Nguyện của Đức Thánh Cha
                       Audio Tĩnh Tâm Mùa Chay
               Các Bài Suy Niệm Sống Mùa Chay
               Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
Năm Thánh Kỷ Niệm 100 Năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima

Chúa Nhật 3 MC A | Chúa Nhật 4 MC A

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: