Nghe Bài giảng và Suy niệm Chúa Nhật 22 TN A

Thánh Ca
LM Thành Tâm

Sách Bài Đọc

GM Nguyễn Văn Khảm

Đền Thánh Khiết Tâm Mẹ

LM Vũ Mạnh Hùng
Được Và Mất Trong Cuộc Đời
LM Nguyễn Đức Hòa

Nguồn: SN Lời Chúa

Phàm ai muốn được thánh sủng của Chúa Thánh Thần, muốn tìm đóa hoa trên cây khô, thì phải đến với Đức Mẹ Maria để tìm gặp Chúa Giê-su.- Thánh Bonaventura

       Tháng Chín: Ý Cầu Nguyện của Đức Thánh Cha
               Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
Năm Thánh Kỷ Niệm 100 Năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima

Chúa Nhật 24 TN A | Chúa Nhật 23 TN A

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: