Nghe Bài giảng Lễ Chúa Nhật II Mùa Vọng A

 


Thánh Ca: Nước Trời Đã Gần – LM Thành Tâm

Bài Đọc Lễ Chúa Nhật 2 Mùa Vọng A

Sám Hối Là Một Thái Độ Sống – GM Nguyễn Văn Khảm

Hãy Dọn Đường Cho Chúa Đến – Đền Thánh KHiết Tâm Mẹ

Sa Mạc Lòng Người – LM Lê Quang Uy

Sám Hối Là Triệt Để Thay Đổi – LM Ngô Mạnh Cường
 
Nguồn: SN Lời Chúa

Đức Mẹ Maria thường đốt cháy lên lửa yêu mến Thiên Chúa, phàm người tiếp cận Mẹ, yêu mến Mẹ, thì Mẹ cũng sẽ làm cho họ cháy lên lửa yêu mến Thiên Chúa như Mẹ vậy.- Thánh Bonaventura

       Tháng Năm: Tháng Hoa Dâng Kính Mẹ Maria
               Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
Năm Thánh Kỷ Niệm 100 Năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima

Chúa Nhật V PS A | Chúa Nhật VI PS A

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: