Nghe Bài giảng Lễ Chúa Nhật II Mùa Vọng A

 


Thánh Ca: Nước Trời Đã Gần – LM Thành Tâm

Bài Đọc Lễ Chúa Nhật 2 Mùa Vọng A

Sám Hối Là Một Thái Độ Sống – GM Nguyễn Văn Khảm

Hãy Dọn Đường Cho Chúa Đến – Đền Thánh KHiết Tâm Mẹ

Sa Mạc Lòng Người – LM Lê Quang Uy

Sám Hối Là Triệt Để Thay Đổi – LM Ngô Mạnh Cường
 
Nguồn: SN Lời Chúa

Thiên Chúa yêu chúng ta, ban ơn cho chúng ta mà hoàn toàn không muốn chúng ta báo đáp; phàm tất cả những gì của chúng ta -ngay cả cái yếu đuối- thì Ngài cũng yêu.- Thánh Terese of Lisieux

Tháng 03-2017: Ý Cầu Nguyện của Đức Thánh Cha
                       Audio Tĩnh Tâm Mùa Chay
               Các Bài Suy Niệm Sống Mùa Chay
               Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
Năm Thánh Kỷ Niệm 100 Năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima

Chúa Nhật 3 MC A | Chúa Nhật 4 MC A

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: