Nghe Bài giảng Lễ Chúa Nhật II Mùa Vọng A

 


Thánh Ca: Nước Trời Đã Gần – LM Thành Tâm

Bài Đọc Lễ Chúa Nhật 2 Mùa Vọng A

Sám Hối Là Một Thái Độ Sống – GM Nguyễn Văn Khảm

Hãy Dọn Đường Cho Chúa Đến – Đền Thánh KHiết Tâm Mẹ

Sa Mạc Lòng Người – LM Lê Quang Uy

Sám Hối Là Triệt Để Thay Đổi – LM Ngô Mạnh Cường
 
Nguồn: SN Lời Chúa

Phàm ai muốn được thánh sủng của Chúa Thánh Thần, muốn tìm đóa hoa trên cây khô, thì phải đến với Đức Mẹ Maria để tìm gặp Chúa Giê-su.- Thánh Bonaventura

       Tháng Bảy: Ý Chỉ Truyền Giáo của Đức Thánh Cha
               Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
Năm Thánh Kỷ Niệm 100 Năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima
           Thư Mời tham dự Đại Hội Thánh Mẫu 08-2017

Chúa Nhật 16 TN A | Chúa Nhật 15 TN A

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: