Nghe Bài giảng Lễ Chúa Nhật II Mùa Vọng A

 


Thánh Ca: Nước Trời Đã Gần – LM Thành Tâm

Bài Đọc Lễ Chúa Nhật 2 Mùa Vọng A

Sám Hối Là Một Thái Độ Sống – GM Nguyễn Văn Khảm

Hãy Dọn Đường Cho Chúa Đến – Đền Thánh KHiết Tâm Mẹ

Sa Mạc Lòng Người – LM Lê Quang Uy

Sám Hối Là Triệt Để Thay Đổi – LM Ngô Mạnh Cường
 
Nguồn: SN Lời Chúa

Vết thương của Chúa Giê-su sẽ mở toang những tâm hồn cứng cỏi, có thể đốt cháy những tâm hồn nguội lạnh.- Thánh Wenceslaus

       Tháng Mười: Ý Cầu Nguyện của Đức Thánh Cha
               Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
Năm Thánh Kỷ Niệm 100 Năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima

Chúa Nhật 27 TN A | Chúa Nhật 28 TN A

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: