Nghe Bài giảng Lễ Chúa Nhật II Mùa Vọng A

 


Thánh Ca: Nước Trời Đã Gần – LM Thành Tâm

Bài Đọc Lễ Chúa Nhật 2 Mùa Vọng A

Sám Hối Là Một Thái Độ Sống – GM Nguyễn Văn Khảm

Hãy Dọn Đường Cho Chúa Đến – Đền Thánh KHiết Tâm Mẹ

Sa Mạc Lòng Người – LM Lê Quang Uy

Sám Hối Là Triệt Để Thay Đổi – LM Ngô Mạnh Cường
 
Nguồn: SN Lời Chúa

Cần đốt lên lửa yêu thương, bởi vì có yêu thương thì tự nhiên sẽ đối đãi tốt với mọi người, tự nhiên luôn nói những lời yêu thương, và trong tâm hồn của con người sẽ tự nhiên thu hoạch được rất nhiều hiệu quả.- Thánh Francicus Xavier

          Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
        Sách Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
Edel Quinn: Đóa Hoa Đầu Mùa của Phong Trào Legio Mariae

Chúa Nhật 2 TN B | Chúa Nhật 3 TN B

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: