Nghe Bài Giảng Lễ Chúa Nhật 6 TN A

Tha1nh Ca: Tôi Theo Một Người
Ý Vũ
Bài Đọc Lễ Chúa Nhật 6 Thường Niên A

Tình Yêu Trọng Hơn Lễ Vật
GM Nguyễn Văn Khảm
Sống Công Chính
Đền Thánh Khiết Tâm Mẹ
Hàng Rào Của Sự Lựa Chọn
LM Lưu Quang Bảo Vinh
Khôn ngoan Khi Chọn Lựa
LM Đào Trung Hiệu

Nguồn : SN Lời Chúa
 

Vâng lời chân chính là trong những việc không hợp với ý riêng mình, mà vẫn thực hành nó cách vui vẻ thì mới nhìn rõ được.- Thánh Alfonsus Maria de Liguori

       Tháng Mười: Ý Cầu Nguyện của Đức Thánh Cha
               Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
Năm Thánh Kỷ Niệm 100 Năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima

Chúa Nhật 29 TN A | Chúa Nhật 28 TN A

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: