Nghe Bài Giảng Lễ Chúa Nhật 6 TN A

Tha1nh Ca: Tôi Theo Một Người
Ý Vũ
Bài Đọc Lễ Chúa Nhật 6 Thường Niên A

Tình Yêu Trọng Hơn Lễ Vật
GM Nguyễn Văn Khảm
Sống Công Chính
Đền Thánh Khiết Tâm Mẹ
Hàng Rào Của Sự Lựa Chọn
LM Lưu Quang Bảo Vinh
Khôn ngoan Khi Chọn Lựa
LM Đào Trung Hiệu

Nguồn : SN Lời Chúa
 

Được như thiên thần là một phúc phận; giữ mình đồng trinh là một công đức.- Thánh Gioan Kim Khẩu

       Tháng Năm: Tháng Hoa Dâng Kính Mẹ Maria
               Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
Năm Thánh Kỷ Niệm 100 Năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima

Chúa Nhật V PS A | Chúa Nhật VI PS A

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: