Nghe Bài Giảng Lễ Chúa Nhật 6 TN A

Tha1nh Ca: Tôi Theo Một Người
Ý Vũ
Bài Đọc Lễ Chúa Nhật 6 Thường Niên A

Tình Yêu Trọng Hơn Lễ Vật
GM Nguyễn Văn Khảm
Sống Công Chính
Đền Thánh Khiết Tâm Mẹ
Hàng Rào Của Sự Lựa Chọn
LM Lưu Quang Bảo Vinh
Khôn ngoan Khi Chọn Lựa
LM Đào Trung Hiệu

Nguồn : SN Lời Chúa
 

Đức Cậy khuyến cáo chúng ta, coi nhẹ đời này là hư ảo, hy vọng tương lai là hạnh phúc. Người nào đem hy vọng của họ ký thác nơi chóng qua như mây khói ở đời này, đó là đi ngược lại trái với đức cậy, không thể như thế.- Thánh Augustinus

       Tháng Bảy: Ý Chỉ Truyền Giáo của Đức Thánh Cha
               Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
Năm Thánh Kỷ Niệm 100 Năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima
           Thư Mời tham dự Đại Hội Thánh Mẫu 08-2017

Chúa Nhật 16 TN A | Chúa Nhật 15 TN A

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: