Nghe Giảng Tĩnh Tâm Mùa Vọng 2014

Lm. Giuse Nguyễn Văn Thật giảng tĩnh tâm 3 ngày tại Dòng Chúa Cứu Thế VN

Ngày 15-12-2014: Đức Tin

Ngày 16-12-2014: Đức Cậy

Ngày 17-12-2014: Đức Mến

Chuyên Mục: Bài Giảng · Mừng Chúa Giáng Sinh  Từ khóa:

Nơi nào đầy dẫy sự mất mát, thì tôi phải gieo xuống hạt giống cậy trông.

       Tháng Tám: Ý Chỉ Truyền Giáo của ĐTC - Cầu Cho Các Nghệ Nhân
               Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
Năm Thánh Kỷ Niệm 100 Năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima

Chúa Nhật 18 TN A | Chúa Nhật 19 TN A

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: