Audio Tĩnh Tâm Mùa Vọng Năm C – 2015

Năm Đại Toàn Xá LÒNG THƯƠNG XÓT

Lm Giuse Nguyễn Ngọc Dũng

Vì mùa vọng là mùa của Cựu Ước, và vì mùa vọng năm nay nằm trong Năm Đại Xá Lòng Thương Xót, nên chúng ta suy niệm về dung mạo sáng ngời lòng thương xót của Thiên Chúa và những đặc tính cũng như chức năng của lòng thương xót trong Cựu Ước.

Chúa Nhật thứ I – Mùa Vọng C / 29-11-2015
Chủ đề : Sự giằng co giữa Công Lý và Lòng Xót Thương của Thiên Chúa
Bản văn kinh thánh: St 3-4.6-8 ; 11-12. Xh 20,5-6 ; 34,1-28.
Chúa Nhật thứ II – Mùa Vọng C / 06-12-2015
Chủ đề : Kinh nghiệm về Lòng thương xót Chúa dẫn đến cảm nghiệm được những đặc tính của Đấng giàu lòng xót thương.
Bản văn kinh thánh: Xh 2,23-3,1-12 ; 6,1-13. Tv 86,5.15-16 ; 103,8-9 ; 145,8-9 ; 111,4 ; 116,5
Chúa Nhật thứ III – Mùa Vọng C / 13-12-2015
Chủ đề : Mối tương quan mật thiết giữa lòng sám hối và lòng xót thương.
Bản văn kinh thánh: Ngôn sứ : Gn 4,10-11 ; Mk 7,18 ; Ed 18,23.32 ; 33,11 ; Is 55,7 ; Hs 11,8 ; 14,2 ; Gr 3,12 ; 31,20 ; Ge 2,13
Chúa Nhật thứ IV – Mùa Vọng C / 20-12-2015
Chủ đề : Lòng thương xót và đức kính sợ Chúa.
Bản văn kinh thánh: Hc 2,1-18 ; 17,25-29 ; 18,1-14 ; 29,1-3 ; 35,24. Tv 111,4b-5
Chuyên Mục: Bài Giảng · Mừng Chúa Giáng Sinh  Từ khóa:

Yêu Thiên Chúa thì phải từ bỏ chính mình, yêu chính mình thì phải từ bỏ Thiên Chúa.- Thánh Augustinus

       Tháng Tám: Ý Chỉ Truyền Giáo của ĐTC - Cầu Cho Các Nghệ Nhân
               Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
Năm Thánh Kỷ Niệm 100 Năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima

Chúa Nhật 20 TN A | Chúa Nhật 19 TN A

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: