Thế Giới Nhìn Từ Vatican 28/05 – 03/06/2015: Dư âm Lễ Tuyên Phong Chân Phước cho ĐTGM Oscar Romero

• Chương trình chuyến thăm Sarajevo của Đức Thánh Cha ngày 6/6/2015
• Đức Thánh Cha tố giác những hành vi chống lại sự sống
• Đức Thánh Cha gặp gỡ các trẻ em có cha mẹ bị tù
• Đức Thánh Cha gặp các trẻ em bị bệnh nặng
• Đức Thánh Cha tiếp Hội Đồng tái truyền giảng Tin Mừng
• Đức Thánh Cha tiếp kiến 17 Giám Mục Dominicana kêu gọi cổ võ hòa giải trong các gia đình
• Năm Thánh Thương Xót tha các tội bị dứt phép thông công.
• Ðại diện Tòa Thánh tại Liên hiệp quốc kêu gọi cải tiến việc bảo vệ ký giả.
• Đức Thánh Cha tiếp thủ tướng Cộng Hoà Slovakia
• Thư Đức Thánh Cha nhân lễ phong Chân Phước cho Đức Tổng Giám Mục Romero

Chuyên Mục: Tin Tức - Sự Kiện 

Vâng lời là trong tất cả mọi việc không hạn chế lớn nhỏ nặng nhẹ, chỉ cần không phải là việc phạm tội, hoàn toàn vâng lời ý chỉ của bề trên, tuyệt đối không tự mình chủ trương.- Thánh Cyprian

       Tháng Mười: Ý Cầu Nguyện của Đức Thánh Cha
               Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
Năm Thánh Kỷ Niệm 100 Năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima

Chúa Nhật 27 TN A | Chúa Nhật 28 TN A

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: