Thế Giới Nhìn Từ Vatican 28/05 – 03/06/2015: Dư âm Lễ Tuyên Phong Chân Phước cho ĐTGM Oscar Romero

• Chương trình chuyến thăm Sarajevo của Đức Thánh Cha ngày 6/6/2015
• Đức Thánh Cha tố giác những hành vi chống lại sự sống
• Đức Thánh Cha gặp gỡ các trẻ em có cha mẹ bị tù
• Đức Thánh Cha gặp các trẻ em bị bệnh nặng
• Đức Thánh Cha tiếp Hội Đồng tái truyền giảng Tin Mừng
• Đức Thánh Cha tiếp kiến 17 Giám Mục Dominicana kêu gọi cổ võ hòa giải trong các gia đình
• Năm Thánh Thương Xót tha các tội bị dứt phép thông công.
• Ðại diện Tòa Thánh tại Liên hiệp quốc kêu gọi cải tiến việc bảo vệ ký giả.
• Đức Thánh Cha tiếp thủ tướng Cộng Hoà Slovakia
• Thư Đức Thánh Cha nhân lễ phong Chân Phước cho Đức Tổng Giám Mục Romero

Chuyên Mục: Tin Tức - Sự Kiện 

Đức Mẹ Maria thường đốt cháy lên lửa yêu mến Thiên Chúa, phàm người tiếp cận Mẹ, yêu mến Mẹ, thì Mẹ cũng sẽ làm cho họ cháy lên lửa yêu mến Thiên Chúa như Mẹ vậy.- Thánh Bonaventura

          Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
        Sách Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
Edel Quinn: Đóa Hoa Đầu Mùa của Phong Trào Legio Mariae

Chúa Nhật 2 TN B | Chúa Nhật 3 TN B

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: