Giáo Hội Năm Châu: 4 – 10/08/2015: Hoa Kỳ là nước cần được trừ quỷ nhất

• Giáo hội phát triển chiến dịch ngăn ngừa bạo lực và tội phạm.
• Triển lãm: “Một phúc lành cho nhau: Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II và dân tộc Do Thái”.
• Hai thanh niên Do Thái đốt nhà thờ Hoá Bánh và Cá ra nhiều bị ra hầu tòa
• Lịch trình các buổi cử hành Năm Thánh Lòng Chúa Thương Xót tại Rôma và trên thế giới
• Một linh mục Ý trừ qủy từ trực thăng
• Trừ quỷ cho cả một quốc gia
• Hoa Kỳ là nước cần được trừ quỷ nhất
• Mễ Tây Cơ thiếu các linh mục trừ quỷ
• Phi Luật Tân cũng thiếu các linh mục trừ quỷ

Chuyên Mục: Tin Tức - Sự Kiện 

Đức ái thì hướng dẫn người ta đến trước tòa Thiên Chúa, rất cao siêu và là con đường chắc chắn.- Thánh Terese of Lisieux

       Tháng Mười Hai: Mừng Chúa Giáng Sinh
          Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
        Sách Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
Edel Quinn: Đóa Hoa Đầu Mùa của Phong Trào Legio Mariae

Chúa Nhật 1 MV B | Chúa Nhật 2 MV B

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: