Video Suy niệm cùng với Đức Thánh Cha Phanxicô: 16-22/10/2014

• Đức tin không phải là một thứ mỹ phẩm tâm linh
• Thiên Chúa của những điều bất ngờ, ngạc nhiên
• Nước Trời ở ngay trong tầm tay
• Giáo hội là hôn thê chờ đợi Hôn Phu của mình
Bên cạnh đó là câu chuyện bà góa thành Nain

Chuyên Mục: Bài Giảng - Suy Niệm 

Lý trí con người yếu đuối nên thường có thể làm sai, duy chỉ có đức tin chân chính mới hoàn toàn không sai lầm.- sách Gương Chúa Giê-su

       Tháng Mười Hai: Mừng Chúa Giáng Sinh
          Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
        Sách Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
Edel Quinn: Đóa Hoa Đầu Mùa của Phong Trào Legio Mariae

Chúa Nhật 1 MV B | Chúa Nhật 2 MV B

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: