Video Suy niệm cùng với Đức Thánh Cha Phanxicô: 16-22/10/2014

• Đức tin không phải là một thứ mỹ phẩm tâm linh
• Thiên Chúa của những điều bất ngờ, ngạc nhiên
• Nước Trời ở ngay trong tầm tay
• Giáo hội là hôn thê chờ đợi Hôn Phu của mình
Bên cạnh đó là câu chuyện bà góa thành Nain

Chuyên Mục: Bài Giảng - Suy Niệm 

Đức Cậy khuyến cáo chúng ta, coi nhẹ đời này là hư ảo, hy vọng tương lai là hạnh phúc. Người nào đem hy vọng của họ ký thác nơi chóng qua như mây khói ở đời này, đó là đi ngược lại trái với đức cậy, không thể như thế.- Thánh Augustinus

       Tháng Chín: Ý Cầu Nguyện của Đức Thánh Cha
               Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
Năm Thánh Kỷ Niệm 100 Năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima

Chúa Nhật 24 TN A | Chúa Nhật 23 TN A

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: