Suy niệm cùng với Đức Thánh Cha Phanxicô: Câu chuyện Vị Tiên Tri Cô Độc

• Hãy gần gũi với những người bị xã hội loại trừ
• Những mục tử gắn bó với thế gian nói rất nhiều lắng nghe chẳng bao nhiêu
• Mọi đổ vỡ và lựa chọn sai lầm của cha mẹ gây khổ đau cho con cái
• Hãy tha thứ để được thứ tha
Bên cạnh đó là Câu chuyện Vị Tiên Tri Cô Độc

Chuyên Mục: Bài Giảng - Suy Niệm 

Người được chọn, đường họ đi phải đầy dẫy những chông gai.- Thánh Gregorius

          Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
        Sách Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
Edel Quinn: Đóa Hoa Đầu Mùa của Phong Trào Legio Mariae

Chúa Nhật 2 TN B | Chúa Nhật 3 TN B

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: