Video Suy niệm cùng với Đức Thánh Cha Phanxicô: 23-29/10/2014


Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ trình bày với quý vị và anh chị em những đề tài sau đây trong các bài giảng của Đức Thánh Cha:
• Hiệp nhất trong đa dạng
• Hiệp nhất với Chúa Kitô, chúng ta không còn là vô danh
• Tình yêu Thiên Chúa thật bao la
• Đâu là giới răn trọng nhất
Bên cạnh đó là câu chuyện về Dụ ngôn hai người con

Chuyên Mục: Bài Giảng - Suy Niệm 

Đối với lòng nhân từ của Thiên Chúa thì không được tuyệt vọng.- Thánh Dominicus

       Tháng Chín: Ý Cầu Nguyện của Đức Thánh Cha
               Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
Năm Thánh Kỷ Niệm 100 Năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima

Chúa Nhật 24 TN A | Chúa Nhật 23 TN A

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: