Video Suy niệm cùng với Đức Thánh Cha Phanxicô: 23-29/10/2014


Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ trình bày với quý vị và anh chị em những đề tài sau đây trong các bài giảng của Đức Thánh Cha:
• Hiệp nhất trong đa dạng
• Hiệp nhất với Chúa Kitô, chúng ta không còn là vô danh
• Tình yêu Thiên Chúa thật bao la
• Đâu là giới răn trọng nhất
Bên cạnh đó là câu chuyện về Dụ ngôn hai người con

Chuyên Mục: Bài Giảng - Suy Niệm 

Đức Mẹ Maria là cái thang bắc lên trời, là cửa sổ tâm hồn và cũng là trung gian của người thế, bởi vì Mẹ đầy tràn ơn thánh sủng.- Thánh Laurence Giustiniani

       Tháng Mười Hai: Mừng Chúa Giáng Sinh
          Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
        Sách Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
Edel Quinn: Đóa Hoa Đầu Mùa của Phong Trào Legio Mariae

Chúa Nhật 3 MV B | Chúa Nhật 2 MV B

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: