Suy niệm cùng với Đức Thánh Cha Phanxicô: 16/05 – 22/05/2014


• Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu với quý vị và anh chị em những bài giảng sau đây của Đức Thánh Cha Phanxicô.
a. Là một Kitô hữu, nghĩa là trở thành một phần của cộng đoàn dân Chúa
b. Ký Ức và Hy Vọng
c. Giáo Hội không thể đóng cửa tâm hồn với Thánh Thần
d. Muốn biết Chúa Giêsu chúng ta phải cầu nguyện với Người, suy tôn và bắt chước Người.
• Chương trình sẽ được tiếp nối với câu chuyện về thánh Chân phước Êugiêniô Magiênô

Chuyên Mục: Bài Giảng - Suy Niệm 

Nơi nào đầy dẫy sự mất mát, thì tôi phải gieo xuống hạt giống cậy trông.

       Tháng Tám: Ý Chỉ Truyền Giáo của ĐTC - Cầu Cho Các Nghệ Nhân
               Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
Năm Thánh Kỷ Niệm 100 Năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima

Chúa Nhật 18 TN A | Chúa Nhật 19 TN A

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: