Suy niệm cùng với Đức Thánh Cha Phanxicô: 16/05 – 22/05/2014


• Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu với quý vị và anh chị em những bài giảng sau đây của Đức Thánh Cha Phanxicô.
a. Là một Kitô hữu, nghĩa là trở thành một phần của cộng đoàn dân Chúa
b. Ký Ức và Hy Vọng
c. Giáo Hội không thể đóng cửa tâm hồn với Thánh Thần
d. Muốn biết Chúa Giêsu chúng ta phải cầu nguyện với Người, suy tôn và bắt chước Người.
• Chương trình sẽ được tiếp nối với câu chuyện về thánh Chân phước Êugiêniô Magiênô

Related posts

Leave a Comment