Suy niệm cùng với Đức Thánh Cha Phanxicô: 09/04 – 15/04/2015: Câu chuyện về Thánh Tôma

• Hãy để cuộc sống chúng ta được chinh phục và biến đổi bởi mầu nhiệm Phục sinh của Chúa Kitô
• Mọi người đều phải có trách nhiệm đối với các trẻ em
• Câu chuyện về Thánh Tôma: Phúc thay những ai không thấy mà tin
• Ý nghĩa của Năm Thánh Từ Bi
• Chiêm ngắm trong các vết thương của Đấng Phục Sinh lòng thương xót của Thiên Chúa

Chuyên Mục: Bài Giảng - Suy Niệm 

Làm việc cung kính Đức Mẹ Maria thì không kể lớn nhỏ, chỉ có một điều kiện cần phải làm, chính là không thiếu lòng bền chí.- Thánh John Berchmans

       Tháng Tám: Ý Chỉ Truyền Giáo của ĐTC - Cầu Cho Các Nghệ Nhân
               Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
Năm Thánh Kỷ Niệm 100 Năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima

Chúa Nhật 18 TN A | Chúa Nhật 19 TN A

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: