Suy niệm cùng với Đức Thánh Cha Phanxicô: 04/06 – 10/06/2015: Lịch sử ngày lễ Corpus Christi

• Bài giảng của Đức Thánh Cha trong thánh lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô
• Tình yêu Thiên Chúa dành cho dân người thể hiện nơi cái chết của Chúa Giêsu trên thập giá
• Lễ Mình Máu Thánh Chúa mời gọi dấn thân tiếp đón và liên đới
• Nghèo túng và bần cùng đả thương và hủy hoại gia đình
Bên cạnh đó là câu chuyện về lịch sử ngày lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô

Chuyên Mục: Bài Giảng - Suy Niệm 

Mặc dù tôi chỉ là người nhỏ nhất không chuyên làm những việc khác, nhưng chuyên làm việc yêu mến Thiên Chúa và hy sinh bản thân mình.- Thánh Terese of Lisieux

          Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
        Sách Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
Edel Quinn: Đóa Hoa Đầu Mùa của Phong Trào Legio Mariae

Chúa Nhật 2 TN B | Chúa Nhật 3 TN B

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: