Vui học Thánh Kinh – CN 16 TN C

Tin Mừng Thánh Luca 10,38-42

TIN MỪNG

Hai chị em Mácta và Maria

38 Khi ấy, Đức Giêsu vào một làng kia. Có một người phụ nữ tên là Mácta đón Người vào nhà. 39 Cô có người em gái tên là Maria. Cô này cứ ngồi bên chân Chúa mà nghe lời Người dạy. 40 Còn cô Mácta thì tất bật lo việc phục vụ. Cô tiến lại mà nói: “Thưa Thầy, em con để mình con phục vụ, mà Thầy không để ý tới sao? Xin Thầy bảo nó giúp con một tay!” 41 Chúa đáp: “Mácta! Mácta ơi! Chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá! 42 Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi. Maria đã chọn phần tốt nhất, và sẽ không bị lấy đi.”

38 As they continued their journey he entered a village where a woman whose name was Martha welcomed him.

39 She had a sister named Mary (who) sat beside the Lord at his feet listening to him speak.

40 Martha, burdened with much serving, came to him and said, “Lord, do you not care that my sister has left me by myself to do the serving? Tell her to help me.”

41 The Lord said to her in reply, “Martha, Martha, you are anxious and worried about many things.

42 There is need of only one thing. Mary has chosen the better part and it will not be taken from her.”

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề của hình này là gì?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

* Bạn hãy viết câu TM Thánh Luca 10,39

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. TRẮC NGHIỆM

1. Ai đã đón tiếp Đức Giêsu vào nhà mình? (Lc 10,38)

a. Cô Susanna
b. Cô Mácta
c. Ông Phêrô
d. Ông Simon

2. Ai ngồi nghe Đức Giêsu dạy? (Lc 10,39)

a. Các kinh sư
b. Các thượng tế
c. Cô Mácta
d. Cô Maria

3. Đây là lời cô Mácta nói với Đức Giêsu: (Lc 10,40)

a. Thầy không để ý tôi sao
b. Em con để mình con phục vụ
c. Thầy bảo nó giúp con một tay
d. Cả a, b và c đúng

4. Ai lo việc phục vụ Đức Giêsu và các môn đệ? (Lc 10,40)

a. Cô maria
b. Cô Mácta
c. Cô Gioanna
d. Cô Anna

5. Đức Giêsu nhận xét về cô Maria thế nào? (Lc 10,42)

a. Đã chọn phần tốt nhất
b. Lo lắng phục vụ vất vả
c. Băn khoăn nhiều việc
d. Nhiệt tình phục vụ

III. Ô CHỮ

Những gợi ý

1. Cô Mácta nói Đức Giêsu bảo Maria làm gì? (Lc 10,40)

2. Cô Mácta lo việc gì? (Lc 10,40)

3. Ai lo việc phục vụ Đức Giêsu và các môn đệ? (Lc 10,40)

4. Ai ngồi nghe Đức Giêsu dạy? (Lc 10,39)

5. Cô Maria ngồi dưới chân ai nghe người giảng dạy? (Lc 10,39)

6. Đức Giêsu nhận xét về cô Maria đã chọn phần gì? (Lc 10,42)

Hàng dọc: Chủ đề của ô chữ này là gì?

IV. CÂU LỜI CHÚA HỌC THUỘC LÒNG

“Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi.” (Lc 10,42b)

***

Giải đáp

VUI HỌC THÁNH KINH

CHÚA NHẬT 16 TN C

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề: Lắng nghe lời Thầy

* Câu Tin Mừng thánh Luca 10,39: Cô Maria cứ ngồi bên chân Chúa mà nghe lời Người dạy.

II. Giải đáp TRẮC NGHIỆM

1. b. Cô Mácta (Lc 10,38)
2. d. Cô Maria (Lc 10,39)
3. d. Cả a, b và c đúng (Lc 10,40)
4. b. Cô Mácta (Lc 10,40)
5. a. Đã chọn phần tốt nhất (Lc 10,42)

III. Giải đáp Ô CHỮ

1. Giúp con (Lc 10,40)
2. Phục vụ (Lc 10,40)
3. Mácta (Lc 10,40)
4. Maria (Lc 10,39)
5. Đức Giêsu (Lc 10,39)
6. Tốt nhất (Lc 10,42)Hàng dọc: Ưu tiên
Nguyễn Thái Hùng

Người giữ đồng trinh có thể sánh với thiên thần và còn vượt qua thiên thần, bởi vì thiên thần không có xác thịt, là bản tính thanh khiết tự nhiên nên không có công lao gì; nhưng con người thì cần phải khắc trị tình cảm xác thịt, ép tư dục mới có thể được như thế, cho nên càng đáng được tán dương.- Thánh Bernardus

          Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
        Sách Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
Edel Quinn: Đóa Hoa Đầu Mùa của Phong Trào Legio Mariae

Chúa Nhật 2 TN B | Chúa Nhật 3 TN B

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: