Những Nhiệm Vụ Căn Bản Của Hội Viên Legio

Gọi là căn bản bởi vì đó là những việc cần thiết phải làm, có vậy mới xứng đáng là hội viên Legio.  Chương 33 đề cập tới 14 nhiệm vụ nhưng trong khuôn khổ của buổi tập huấn hôm nay xin chỉ được chia sẻ về  năm  nhiệm vụ:

I/- Tham dự phiên họp hàng tuần đúng giờ và điều hòa

          Trước  hết cần nên nhớ Présidium là đơn vị căn bản của Legio. Hội viên dù ở bất cứ cấp Hội Đồng nào cũng phải là hội viên của một présidium và phải giữ Huấn Dụ Thường Xuyên ) TB chương 28 Sl 280 ). Sự nhắc nhở  này cho thấy tính chất quan trọng  của phiên họp hàng tuần. Là hội viên hoạt động thì phải dự họp nhưng để thi hành nhiệm vụ này thì cần hai điều kiện. Một là đúng giờ và hai là điều hòa. Lý do cần phải đúng giờ là bởi đó là tính kỷ luật của Legio. Chính tính kỷ luật này làm nên Legio. Người nào mà cứ thường xuyên đi trễ giờ họp người đó cần phải xét lại về tư cách hội viên của mình. Một présidium chỉ cần có vài ba người cứ đi trễ buổi họp mà trưởng không nhắc nhở thì chắc chắn đội đó đang có vấn đề.

Tiếp đến phải tham dự phiên họp cách điều hòa, có nghĩa tuần nào cũng phải dự, không để cách quãng. Tuần này họp, tuần sau nghỉ. Hoặc cứ họp được hai ba tuần lại nghỉ thì không phải là điều hòa. Nên nhớ không một trưởng nào có thể cho phép hội viên nghỉ họp. Có lý do chính đang thì báo cho trưởng hoặc phó để ghi vào sổ điểm danh mà thôi. Phải tôn trọng buổi họp bởi nó duy trì kỷ luật Legio. Mặt khác buổi họp là lò luyện làm nóng lên lửa Tông Đồ để cho ta có thể vững chí tiến bước.  Có thể nói mỗi phiên họp như một nấc thang về trời. Cứ bước lên đều đều sẽ dễ, trái lại bỏ qua vài nấc thì  sẽ rất khó bởi vì phải nhảy vượt bậc.

II/-  Thi hành công tác bắt buộc hàng tuần

          Công tác của Legio cần tích cực và thiết thực có nghĩa phải được trưởng phân công chỉ định. Việc phân công  là do trưởng bởi vì nhiệm vụ của trưởng là phải sống và quan sát môi trường trong khu vực của mình để cắt công tác cho phù hợp. Do đó công tác của Legio không thể vu vơ hay là làm theo ý thích cá nhân. Mặt khác như TB nói việc cầu nguyện hoặc các việc đạo đức dù đáng quý nhưng không đáp ứng được nhu cầu cũng  không thể thay thế công tác tích cực dù chỉ bù một phần.

Hội viên Legio là chiến sĩ của Đức Mẹ tức là những  con người Tông Đồ mà đã là Tông Đồ thì phải dám hy sinh nhẫn nhục trong công tác, không thể thoái lui khi gặp trở ngại. Để được như thế thì nhất thiết cần kết hợp chặt chẽ với Đức Mẹ. Hội viên mà không có sự kết hợp này thì sớm muộn gì cũng  rời bỏ hàng ngũ như một kẻ chiến bại.

III/-  Đọc  kinh  Catena  hàng  ngày

          Hội viên cần kết hợp với Đức Mẹ cả trong kinh nguyện cũng như công tác. Kết hợp trong kinh nguyện, hội viên trong các phiên hội khi đọc Kinh Mân Côi chúng ta không xin bất cứ nhân đức nào. Mục đích là để dâng cho Đức Mẹ để tùy  Ngài sử dụng trong kế hoặch Đồng Công Cứu Chuộc của Ngài. Còn kết hợp trong công tác  là làm những công tác thiết thực và tích cực có nghĩa phải theo chỉ định của trưởng. Sự kết hợp ấy tuy vậy rất khó bởi lẽ trong đời hoạt động Tông Đồ chúng ta sẽ gặp vô vàn trở ngại mà trở ngại lớn nhất lại nằm ngay trong bản thân mỗi người = Thiếu đức tin, lo lắng cho đời sống cơm áo gạo tiền, bệnh hoạn ốm đau v.v…Những trở ngại ấy dù là người ở bất cứ địa vị hoàn cảnh nào cũng gặp phải. Vì thế cho nên cần  có một phương thế hữu hiệu để vượt qua. Legio đưa ra phương pháp là cố gắng tham dự các  phiên hội hàng tuần cho đúng giờ và điều hòa.  Mặc dầu vậy để  có thể tham dự các phiên họp như thế thì cần phải thi hành một nhiệm vụ bắt buộc khác đó là đọc kinh Catena hàng ngày. Catena tiếng Latinh nghĩa là giây xích, giây xích này nối hội viên chúng ta với nhau đồng thời nối với Đức Mẹ. Mỗi khi đọc kinh Catena dù chúng ta không có ý nhớ đến anh chị em Legio mình. Nhưng thật sự khi đọc kinh  ấy là kinh của Đức Mẹ  thì sẽ được Ngài nối kết tất cả  trong tình yêu thương Thiên Chúa.

IV/-  Phúc  trình  công  tác

Phúc trình công tác là phần rất quan trọng trong buổi hội. Thủ Bản nói “ Mỗi phúc trình là một viên gạch xây dựng phiên họp và phiên họp được toàn vẹn là nhờ ở các phúc trình đầy đủ. Không phúc trình hoặc thiếu sót sẽ làm phương hại buổi họp. Phúc trình đầy đủ có nghĩa phải báo cáo tất cả những gì mình đã làm trong lần tiếp xúc  đó, = Gặp ai, tình trạng người ấy thế nào, có khó khăn trở ngại gì trong cả đời lẫn đạo hay không và cuối cùng là phương hướng giải quyết nếu có.  Theo luật Legio sau tất cả những cuộc thăm viếng ấy đều phải trở về báo cáo lại cho đội trong phiên họp. Việc phúc trình trong buổi hội ngoài mục đích đó là bổn phận của người Tông Đồ và sau nữa là  một phương pháp huấn luyện hội viên. Bởi đó người trưởng và các anh chị khác cần  đưa ra những nhận xét góp ý để sao cho việc phúc trình ngày càng hoàn thiện hơn.

Sở dĩ nói phúc trình công tác là bổn phận bởi như Thánh Gioan Kim Khẩu nói = Anh chị em Kito hữu, anh chị em phải phúc trình không phải chuyện riêng của mình thôi mà phải phúc trình về cả thế giới nữa” Nói cả thế giới xem ra có vẻ quá ư to tát thế nhưng thực sự trong tư cách là hội viên Legio chúng ta có bổn phận  lo lắng  phần rỗi cho tất cả mọi người xung quanh dù họ có đạo hay không có đạo, dù thân gần hay  là chống đối với mình. Biết lo cho người thì chắc chắn Chúa sẽ lo cho ta nhất là trong giờ phán xét sau cùng.

V/- Phải  rất  kín  đáo

          Bổn phận chúng ta là phải biết quan tâm đến mọi người. Tuy nhiên sự quan tâm ấy có mục đích là để mang lại yêu thương hòa hợp chứ không phải là chia lìa oán ghét. Để theo đuổi mục đích ấy Thủ Bản nhắc nhở chúng ta cần rất kín đáo “ Hội viên phải triệt để giữ kín về tất cả những gì đã nghe khi hội họp hoặc lúc đi công tác. Chỉ hội viên mới có thể được nghe, được những người mà ta đến thăm tín nhiệm giãi bày tâm tình. Nếu nói ra ngoài là thất tín không thể tha thứ”. Không được tiết lộ những gì đã được nghe trong khi thăm viếng, tiếp xúc nhưng lại phải báo cáo đầy đủ trong phiên hội. Lý do cần phải tường trình lại trong phiên hội bởi đây là bổn phận. Thế nhưng chính do việc phúc trình ấy mà đã khiến cho toàn đội phải có  trách nhiệm trong việc bảo mật. Ai không tuân thủ luật này thì phải ra khỏi Legio “ Thủ Bản nói “ Tường trình giữa buổi hội phải kể là những điều bí mật trong nhà đưa ra bàn thảo giữa người  trong gia đình với nhau. Vì vậy phải tự do đem ra mổ  xẻ, trừ phi có ai tiết lộ bí mật. Dù thế nào đi nữa phương thuốc chữa trị không phải là hạn chế phúc trình nhưng yêu cầu hội viên ấy ra khỏi Legio” ( TB chương 19. Sl 237 ).

Luật Legio buộc phúc trình đầy đủ những gì mình đã nghe được trong lần tiếp xúc ấy nhưng lại cấm không cho tiết lộ  ra bên ngoài buổi hội. Chúng ta dầu sao cũng là những con người còn mang tính xác thịt, ưa dèm pha, chỉ muốn nâng mình lên, hạ người khác xuống. Nghe biết được người này ngươi kia vướng mắc điều này điều kia thì khó mà để …yên nó ở trong bụng. Thế nào cũng phải nói ra không với người này thì với người khác, không nói lúc này thì nói lúc khác. Thói thường là vậy nhưng với người Legio biết giữ gìn quy luật thì biết đó là điều cấm nên không dám vấp phạm luật yêu thương bác ái là luật trọng yếu của Chúa.

Để có thể biết và tuân giữ luật này, chúng ta chẳng còn cách nào khác là phải siêng năng  tham dự các phiên họp hàng tuần bởi vì nó là lò luyện của người Tông Đồ, nơi đó chúng ta sẽ được Đức Maria ân cần sửa dạy. Tiếp đó là phải đọc kinh Catena hàng ngày, đó là sợi giây xích nối liền chúng ta với Đức Mẹ và với nhau. Khi đã nối kết được như thế thì cuộc đời hoạt động  Legio của chúng ta sẽ trở nên hết sức nhẹ nhàng và tiến bộ trên đường tâm linh. Tại sao ? Bởi vì như sứ thần Gabriel đã nói với Đức Mẹ trong  Ngày Truyền Tin “ Không có điều gì mà Thiên Chúa không  làm được” (Lc 1, 37).

Phùng  Văn  Hóa

(Bài  chia sẻ tập huấn tại Curia Tân Phát, Comitium Phú Long ngày 27/7/2013)

Chuyên Mục: 2. Legio Mariae 

Yêu là hoàng hậu của tất cả các đức hạnh, bất luận nó ở đâu thì các đức hạnh đều theo nó; nó là người lãnh đạo tất cả các đức hạnh, làm cho chúng ta kết hợp với Thiên Chúa.- Thánh Thomas of Aquino

          Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
        Sách Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
Edel Quinn: Đóa Hoa Đầu Mùa của Phong Trào Legio Mariae

Chúa Nhật 2 TN B | Chúa Nhật 3 TN B

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: