Học Thủ Bản Chương 20. HỆ THỐNG CỐ ĐỊNH CỦA LEGIO

Thủ bản số lề 241 – Đọc sách Thủ Bản >> Thuban.pdf

223) Hệ thống cố định của Legio là gì ?
* Là hệ thống của Legio không cho phép hội viên thay đổi các quy luật hay cách thực hành.

224) Tại sao hội viên không có quyền thay đổi ?
* Để bảo vệ tính thống nhất và toàn vẹn của Legio.

225) Có người nói hệ thống Legio sẽ đem lại nhiều lợi hơn nếu biết uốn mình theo nhu cầu riêng của địa phương, bạn nghĩ sao ?
* Đấy là ngụy biện của kẻ muốn mượn danh nghĩa Legio để phủ lên sáng kiến riêng của mình.
* Mọi sự thay đổi bất hợp pháp cơ cấu Legio thành của riêng là điều nhục nhã, chỉ mang lại sự phản bội.

226) Hậu quả của những tổ chức không theo đúng hệ thống của Legio là gì ?
* Mất sự êm dịu và nguồn cảm hứng là hai yếu tố tạo nên sức mạnh thực sự.

227) Nhiệm vụ của các hội đồng Legio là gì ?
* Các hội đồng Legio được thành lập để bảo vệ sự nguyên vẹn của Legio.

228) Đức Giáo Hoàng Gioan XXIII nói gì về Legio Mariae ?
* Hệ thống Legio Mariae là hệ thống tốt đẹp nhất.

 

“Ta phải nhận nguyên vẹn hay vứt bỏ tất cả : bớt đi
chỉ sinh yếu nhược, cắt xén chỉ làm què quặt. Nếu nhận tất
cả chỉ trừ một điểm thật là vô ý thức, vì điểm nào cũng như
điểm nào, có nó mới nên trọn vẹn” (Đức Hồng Y Newman :
Khái luận về phát triển).

 

Chuyên Mục: Hỏi Đáp Thủ Bản  Từ khóa:

Ai có thể yêu mến Đức Mẹ Maria đến chết, thì nhất định sẽ không mất đi ân sủng.- Thánh Bernardus

       Tháng Mười: Ý Cầu Nguyện của Đức Thánh Cha
               Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
Năm Thánh Kỷ Niệm 100 Năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima

Chúa Nhật 27 TN A | Chúa Nhật 28 TN A

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: