Học Thủ Bản Chương 13. TRÁCH VỤ HỘI VIÊN

Thủ Bản số lề 164-165 – Đọc sách Thủ Bản >> Thuban.pdf

153) Điều kiện để trở thành hội viên Legio ?

* Sống đạo trung thành – Thực tâm muốn gia nhập Legio để làm việc tông đồ – Sẵn sàng chu toàn mọi việc của Legio.

154) Thời gian thử luyện cho hội viên tập sự là bao lâu ?

* Tối thiểu là 3 tháng, tối đa là 6 tháng. Hết thời gian tập sự, hội viên phải tuyên hứa.

155) Khi hội viên thường vắng mặt các buổi họp, Praesidium phải thế nào ?

* Phải tìm hiểu cách rất thông cảm, không nên xoá tên.

156) Trường hợp đã bỏ nay muốn trở lại thì sao ?

* Cần qua thời gian tập sự và tuyên hứa lại.

157) Các hội viên trong Legio đối xử với nhau như thế nào ?

* Mỗi praesidium là một gia đình Nagiarét cùng chung một người mẹ, Mẹ Maria, mà các hội viên là anh chị em. Vì thế, trong công vụ Legio, các hội viên gọi nhau bằng anh chị.

158) Sắc lệnh về tông đồ giáo dân (AA2) nói gì về Hội Thánh ? Là phần tử của Hội Thánh, người giáo dân có bổn phận gì ?

* Hội Thánh là Nhiệm Thể Chúa Kitô, được Đức Kitô thiết lập, phải luôn được triển nở để vinh quang Thiên Chúa được toả sáng và để mọi người tham dự việc cứu chuộc và đều được cứu rỗi.
* Mỗi phần tử của Hội Thánh đều được gọi làm tông đồ theo khả năng riêng của mỗi người. Giống như một cơ thể, mỗi phần tử phải hoạt động để vừa chia sẽ sự sống của toàn thân (để sống) vừa chia sẽ hoạt động riêng nó cho bản thân (tăng triển)

Chuyên Mục: Hỏi Đáp Thủ Bản  Từ khóa:

Mặc dù tôi hèn yếu nhu nhược, nhưng tôi quyết tâm không thất vọng. Tôi đem linh hồn tôi ẩn giấu trong vết thương của Chúa Giê-su, xin Máu Thánh của Chúa Giê-su rửa sạch tội lỗi của tôi.- Thánh Catharina Senensis

       Tháng Mười Hai: Mừng Chúa Giáng Sinh
          Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
        Sách Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
Edel Quinn: Đóa Hoa Đầu Mùa của Phong Trào Legio Mariae

Chúa Nhật 1 MV B | Chúa Nhật 2 MV B

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: