Học Thủ Bản 12. MỤC ĐÍCH BÊN NGOÀI CỦA LEGIO (2)

Thủ Bản số lề 147-163   –   Đọc sách Thủ Bản >> Thuban.pdf

143) Nhiệm vụ gắn liền với buổi họp của Legio là gì ?
* Là công tác. Chính công tác hằng tuần là thực hành việc tông đồ, là gia tăng tinh thần tông đồ, là cơ hội để người hội viên tuân phục kỷ luật, tự rèn luyện mình, thi hành những việc do praesidium đại diện Mẹ Maria chỉ định.

144) Công tác mà Legio đòi buộc là loại công tác nào ?
* Là loại công tác hướng về những nhu cầu hiện tại cần thiết nhất, tương xứng với lòng nhiệt thành của người Legio là sẵn sàng hy sinh cho các linh hồn vì lòng mến Chúa.

145) Legio có ảnh hưởng như thế nào đối với xã hội để nói là lớp “men tong xã hội” ?
Legio coi mỗi giờ làm việc tông đồ là một cuộc lan tỏa lửa tông đồ đã được nhóm cháy trong lò Legio:
* Với lửa mến, tinh thần tông đồ đã ngự trị ngay cả những người rụt rè kém khả năng. Nhờ đó giúp họ lướt thắng tội lỗi và trở nên mặn mà với môi trường họ sống.
* Hội viên càng đông, dễ dàng len lỏi vào mọi nẻo đường là đối tượng của sứ mệnh, càng có nhiều hạt men thì “hiệu lực thanh tẩy thế gian tội lỗi” càng gia tăng.
* Nơi nào có nhiều hội viên tán trợ và nhiều người chịu ảnh hưởng của Legio, nơi đó sẽ có nhiều “phần tử nhiệt thành của Hội Thánh” là những men “triển nở sinh lực đến tận những nơi tối tăm nhất”

146) Legio Mariae là lực lượng có khả năng đoàn kết toàn thể nhân loại, tại sao ?
* Trong một xã hội mà các bộ phận không ăn khớp với nhau (các công dân sống không hòa hợp, hay va chạm) kết quả là xã hội rất khó khăn, hỗn loạn và khủng hoảng.
* Trong một xã hội mà ích kỷ, căm hờn ngự trị trở thành lẽ sống của đa số thì sức mạnh tàn phá rất khốc liệt, xã hội trở thành rối loạn vô trật tự.
* Với người Legio, họ sẵn sàng trực tiếp hy sinh giúp các linh hồn, đến với từng con người bằng tình tương thân tương ái, là “động lực có sức chữa lành xã hội đau yếu”. Động lực càng lan tỏa, càng thấm nhập khắp cơ thể, càng làm xã hội mau thay đổi.

147) Với lý tưởng hy snh phục vụ công đoàn, Legio Mariae giúp ích gì cho tín hữu sống giữa cộng đoàn? Động lực nào thúc đẩy Legio Mariae phục vụ cộng đoàn ?
* Legio Mariae thông cho những ai thiết tha với đạo, cho những ai chịu ảnh hưởng của Legio một lý tưởng mãnh liệt là phục vụ, vui lòng quên mọi mâu thuẫn chia rẽ, chống báng để yêu thương vì muốn lo cứu rỗi cho tất cả.
* Động lực thúc đẩy Legio phục vụ cộng đồng là Chúa Giêsu và Mẹ Maria. Đối với người Do Thái, niềm tin và tổ quốc liên hệ mật thiết với nhau như một. Ngày nay thế giới trở thành xứ sở của các Ngài, mỗi địa phương là một Nagiarét

148) Bạn nghĩ sao khi nói rằng người tín hữu chăm lo cho cộng đoàn là gia tăng lòng ái quốc
* Ái quốc chân thật là ái quốc của thời bình được thúc đẩy bởi động lực tình thương, khác với lòng ái quốc thời chiến mà động lực là lòng căm thù.
* Với tinh thần phục vụ cộng đồng, Legio Mariae cống hiến một đạo quân nghĩa hiệp có tinh thần đoàn kết, bắt nguồn từ động lực thiêng liêng nhằm đẩy mạnh tiến bộ tinh thần quân bình với tiến bộ vật chất.

149) Theo hiến chế “ vui mừng và hy vọng” (Gs 40,43), nghĩa vụ của người tín hữu của giáo hội giữa xã hội là gì? Người Legio có vai trò gì trong việc giúp thi hành nghĩa vụ ấy ?
* Người tín hữu vừa là công dân của hội thánh, vùa là công dân của xã hội, do đó phải chu toàn trách nhiệm theo mỗi nghề nghiệp.
* Hội Thánh vừa là tổ chức hữu hình, vừa là cộng đồng linh thiêng cùng hành trình với tất cả nhân loại, cùng chia sẻ một thân phận với thế giới. Do đó Hội Thánh vừa là men vừa là Hồn của xã hội trong việc tái sinh nhân loại thành một đại gia đình của Thiên Chúa nhờ Đức Kitô.
* Legio cung cấp một tinh thần tích cực làm sức mạnh cho thế gian

150) Mục đích của Legio Mariae và của Satan đối nghịch nhau, hai lực lượng ấy, Legio và Satan chủ trương gì ?
* Satan chối Chúa là Chúa Tể duy nhất, gieo rắc những ảnh hưởng thối nát trong các tầng lớp xã hội bằng những kỹ thuật tuyên truyền tiên tiến. Cũng nhân danh tình thương phục vụ con người, nhưng là con người không tôn giáo vì nó cho rằng tôn giáo là trí tuệ con người và xã hội…
* Legio Mariae liên kết với Đức Trinh Nữ, chủ trương đưa Thiên Chúa và đạo của Người vào mỗi tâm hồn, bằng chiến thuật phục vụ mỗi người nhất là những con người đau khổ như phục vụ Chúa vì họ đã thấy Chúa trong mỗi con người.

151) Nguyên tắc nào đã chi phối, chỉ đạo hoạt động của Legio ?
* Nguyên tắc của Cha sở họ Ans: “Thế giới thuộc về những ai yêu họ nhất và chứng minh được tình yêu thật”. Chỉ với tình yêu Chúa Kitô với tất cả con tim mới nhìn thấy Người trong bất cứ lớp người nào. Lúc đó mới thật sự chinh phục họ.

152) Động lực nào đã chỉ huy Legio, một cơ cấu tuyệt hảo, đi đến thành công ?
* Yêu mến tín thác vào Chúa Thánh Thần, chân thành tôn sùng Đức Trinh Nữ Maria. Tất cả đời sống ấy phải được nuôi dưỡng bằng Mình Thánh Chúa.

Chuyên Mục: Hỏi Đáp Thủ Bản  Từ khóa:

Thiên Chúa yêu chúng ta, ban ơn cho chúng ta mà hoàn toàn không muốn chúng ta báo đáp; phàm tất cả những gì của chúng ta -ngay cả cái yếu đuối- thì Ngài cũng yêu.- Thánh Terese of Lisieux

          Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
        Sách Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
Edel Quinn: Đóa Hoa Đầu Mùa của Phong Trào Legio Mariae

Chúa Nhật 2 TN B | Chúa Nhật 3 TN B

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: