Học Thủ Bản: Chương 10 HOẠT ĐỘNG TÔNG ĐỒ

Thủ Bản số lề 119-137   –   Đọc sách Thủ Bản >> Thuban.pdf

112) Chúng ta hiểu sao khi nói việc tông đồ của Legio Mariae là cao quý và quan trọng ?
* Làm việc tông đồ là bổn phận và quyền của giáo dân do chính Chúa chỉ định: “Anh em hãy đi giảng Phúc Âm cho mọi người” (Mc16,15)
* Làm việc tông đồ là tiếp nối sứ mạng tư tế, ngôn sứ và vương giả của Chúa Kitô nhờ được tháp nhập vào Nhiệm Thể Chúa Qua Bí Tích Rửa Tội và Thêm Sức.
* Legio Mariae là đoàn thể giáo dân “tích cực” và “thiết thực” trong việc tông đồ (huấn dụ thường xuyên)

113) Tại sao nói giáo dân là hàng ngũ tiền tuyến trong cuộc chiến của Hội Thánh ?
* Nhờ hoạt động Tông Đồ của giáo dân làm cho Hội Thánh (là cộng đoàn dân Chúa dưới sự lãnh đạo của Giáo Hoàng và Giám Mục) trở thành nguyên tắc sống động cho xã hội loài người.

114) Đức Maria có vai trò gì trong xã hội loài người ?
* Đức Maria tham dự vào tất cả các cơ cấu quan trọng của cuộc sống và nền văn minh đích thực của các xã hội và Đức Maria có sức hấp dẫn , hoà hợp và cố kết mọi thành phần nhân loại với nhau.

115) Sức sống của cộng đồng công giáo là nhờ ở tầng lớp đông đảo giáo dân làm tông đồ, tại sao ?
* Là tầng lớp giáo dân nhưng tham gia tinh thần của giáo sĩ, giúp giáo sĩ tiếp xúc thân mật với dân chúng.

116) Để việc tông đồ của giáo dân đem lại hiệu quả, người giáo dân phải làm thế nào ?
* Người giáo dân phải sống đạo đức nhiệt thành, cộng tác với hàng giáo phẩm và trong một tổ chức làm tông đồ có kỷ luật.

117) Tổ chức tông đồ giáo dân có cần thiết không ?
* Rất cần thiết vì nơi đó hun đúc lòng nhiệt thành và ước mơ mở rộng nước Chúa.
* Lưu truyền cho thế hệ sau cảm nhận về trách nhiệm đối với tôn giáo.

118) Hãy giải thích câu nói của Đức Hồng Y Newman: “giáo dân là hàn thử biểu đo tinh thần công giáo”
* Hàn thử biểu là dụng cụ đo thời tiết nóng lạnh. Giáo dân nhiệt thành hay thờ ơ với việc tông đồ cho biết tinh thần sống đạo của người theo Chúa.

119) Nhiệm vụ của Legio Mariae là gì ?
* Khuyếch trương ý thức về ơn gọi của giáo dân.

120) Ơn gọi giáo dân là gì ?
* Mỗi người đều được Chúa mời gọi để dâng tình yêu cho nhau và vâng lệnh Người để làm công việc Chúa chỉ định mà không ai có thể thay thế được. Bởi vì ngoài ta ra, không ai có thể làm việc của ta là dâng trái tim cho Chúa.

121) Vì sao nói Legio Mariae là nhà dòng cho tín hữu ?
* Với khát vọng chuyên cần việc Chúa Kitô, Legio mong mỏi nên Chúa Kitô khác.
* Legio phụng sự Chúa Kitô trong anh em nhỏ nhất của Người.
* Legio là lý tưởng thánh thiện trọn lành chuyển sang đời sống giáo dân.
* Legio là nơi Chúa Kitô thâm nhập vào lớp người sống giữa thế giới ngày nay.

122) Vì sao giáo dân không mấy hưởng ứng thiên chức cao cả là làm việc tông đồ ?
* Vì họ nghĩ: giáo dân không thể làm việc tông đồ. Việc tông đồ không phải dành cho họ. Đó là việc làm trừu tượng, không hấp dẫn, chỉ dành riêng cho Linh Mục, Tu Sĩ.
* Họ chưa được thừa nhận: việc tông đồ là đương nhiên và khẩn yếu của giáo dân.

123) Đức Hồng Y Riberi nói gì về Legio Mariae ?
* Legio Mariae là chính công việc tông đồ (không phải là tổ chức mang tính trừu tượng) rất hấp dẫn, quyến rũ, rất linh động, có sức thu hút.
* Hoàn toàn lệ thuộc Đức Trinh Nữ Mẹ Thiên Chúa, lấy phẩm chất làm nền tảng.
* Được củng cố và bảo vệ bằng cầu nguyện, hy sinh, tổ chức chặt  chẽ cộng tác mật thiết với Linh Mục. Legio Mariae là một phép lạ của thời đại văn minh.

124) Đường lối Legio Mariae là gì ?
* Tôn kính, vâng lời linh mục (linh giám) như bề trên chính thức.
* Siêng năng tham dự thánh lễ, chịu các bí tích là máng chuyển ơn Chúa.
* Mọi cố gắng và phương cách của Legio là: “ đem thức ăn cho đại chúng đang ốm đau và đói khát”.
* Đưa linh mục đến với dân chúng.

Chuyên Mục: Hỏi Đáp Thủ Bản  Từ khóa:

Hành Trình 40 Ngày Mùa Chay: Ngày 1-20 | Ngày 21-40
            Nghe Giảng Tĩnh Tâm Mùa Chay
          Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
        Sách Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
Edel Quinn: Đóa Hoa Đầu Mùa của Phong Trào Legio Mariae

Chúa Nhật 6 TN B | Chúa Nhật 1 MC B

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: Bài Mới: