Chương 24 CÁC THÁNH BẢO TRỢ LEGIO MARIAE

Thủ bản số lề 259 – Đọc sách Thủ Bản >> Thuban.pdf

237) Thánh Giuse giữ địa vị nào trên Thiên Quốc ? tại sao ?
* Thánh Giuse có địa vị bậc nhất sau Chúa và Đức Mẹ
* Vì sự ân cần vô lượng, sống động mật thiết, như tình cha con của Người có hiệu lực chỉ kém mẫu tử của Đức Maria.

238) Lý do các Đức Giáo Hoàng tôn phong Thánh Giuse là bảo trợ Hội Thánh là gì ?
* Là tiếp nối sứ mệnh lịch sử của Người gắn liền với đời sống mầu nhiệm Chúa Giêsu đang tiếp diễn trong Hội Thánh.

239) Phúc Âm gọi Thánh Gioan là ai ?
* Là “môn đệ được Chúa yêu thương”

240) Thánh Gioan được coi là gương mẫu sùng kính Thánh Tâm, tại sao ?
* Thánh Gioan thiết tha với Thánh Tâm, giữ lòng trung tín bất diệt, theo Chúa trên đường khổ giá cho đến khi Chúa tắt thở trên Thập Giá.

241) Thánh Gioan còn được gọi là gương mẫu sùng kính TTVNNT Đức Maria, tại sao ?
* Thánh Gioan là tông đồ duy nhất thanh khiết như Thiên Thần, thay thế Chúa bên Mẹ Maria.

242) Lời trăn trối của Chúa với Thánh Gioan muốn nói lên điều gì ?
* Thánh Gioan là đại diện cho nhân loại, nhận Đức Maria là Mẹ loài người. Do đó nhân loại phải hiếu thảo với Thánh Mẫu Chúa.

243) Thánh Gioan là bảo trợ đặc biệt của các Cha Linh Giám Legio, tại sao ?
* Vì Thánh Gioan là linh mục của Đức Maria.

244) Lý do Legio Mariae nhận Thánh L.M.Montfort làm bảo trợ là gì ?
* Thánh L.M.Montfort có vai trò trọng yếu trong việc phát triển Legio. Thủ bản Legio thấm nhuần tinh thần của Người. Người là thầy dạy của Legio.

245) Những lý do Legio nhận Tổng Lãnh Thiên Thần Micae làm bảo trợ là gì ?
* Là vị Thánh nhiệt thành hơn cả trong việc làm vinh danh Đức Maria.
* Luôn luôn sẵn sàng chờ lệnh Đức Maria và hân hạnh được sai đi giúp đỡ các tôi tá của Đức Maria
* Là quan thầy của dân Chúa chọn, là vị bảo vệ trung thành của Hội Thánh.

246) Thiên Thần là ai? Nhiiệm vụ của Thiên Thần là gì ?
* Là những đấng Thánh tham dự vào sự sống của Ba Ngôi Thiên Chúa trong ánh sáng vinh quang; được Thiên Chúa mời gọi tham gia vào lịch sử Cứu Độ do Thiên Chúa Quan Phòng thiết lập.
* Nhiệm vụ của các Thiên Thần là giữ gìn, chăm lo phần rỗi của loài người.

247) Tại sao Legio Mariae nhận Thánh Gabriel làm bảo trợ ?
* Cùng với Thánh Micae, Thánh Gabriel là vị hiển thắng, thủ lĩnh cơ binh trên trời, che chở và hướng dẫn loài người.
* Gabriel là vị Thiên Sứ được sai xuống hữu hình để truyền tin Mầu Nhiệm Nhập Thể cho Đức Maria.
* Là bổn mạng của những người có sứ mệnh quan trọng của Thiên Chúa..
* Người phát ngôn nhân và người tín thác của Thiên Chúa.

248) Tại sao Legio Mariae tôn kính các Thiên Thần ?
* Vì các Thiên Thần hướng dẫn Legio. Các Thiên Thần trên trời cùng chiến đấu chung với Legio dưới đất. Toàn thể cơ binh Thiên Thần vội vã can thiệp vì sự giao tranh của chúng ta là một phần của cuộc chiến mà ngay từ đầu các Đấng đã duy trì chống Satan.
* Mỗi hội viên, hoạt động cũng như tán trợ, đều có một Thiên Thần bổn mạng cùng chiến đấu bên cạnh mình cùng với cả những Thiên Thần bổn mạng của những người mà Legio tiếp xúc.

249) Ý nghĩa của lời cầu “lực lượng trên trời là đạo binh Thiên Thần của Đức Maria” ?
* lời cầu “lực lượng trên trời là đạo binh Thiên Thần của Đức Maria” diễn đạt vai trò bảo vệ phổ quát của các Thiên Thần.
* Danh từ Legio (=đạo binh) đã liên kết với các Thiên Thần trên trời.
* Đức Maria là Nữ Vương các Thiên Thần, một vinh dự mới cho Legio.

250) Tước hiệu của chín phẩm Thiên Thần là gì ? Nhiệm vụ ?
* Thiên Sứ, Tống Thiên Sứ, Kêrubim, Siraphim, Quyên Năng, Thiên Chủ, Thiên Phủ, Thiên Toà và Uy Linh. Tất cả đều có một cấp bậc để gìn giữ cá nhân, công trường, thành phố, quốc gia, vũ trụ…

251) Legio Maria nhận Thánh Gioan Tẩy Giả làm bảo trợ vì sao ?
* Thánh Gioan Tẩy Giả là kiểu mẫu cho các hội viên, Người là vị Tiền Hô của Thiên Chúa, đã nêu gương can đảm và tận tụy với sứ mạng, sẵn sàng hy sinh mạng sống.
* Thánh nhân đã được Đức Mẹ rèn luyện để thực hiện sứ mạng.
* Lần đầu tiên Đức Mẹ sử dụng quyền trung gian, và thánh nhân là người thứ nhất hưởng ơn ấy.
* Thánh G.B là một trong những phần tử thiết yếu tham dự sứ mạng của Chúa Giêsu Kitô.

252) Trên đường tiến thủ, người Legio được yểm trợ như thế nào ?
* Có Chúa Thánh Thần thống ngự và biểu hiện qua Đức Maria, dưới hình cột lửa. Đồng thời với sự ủng hộ của cơ binh Thiên Thần với Lãnh Tướng Maria, có Thánh Gioan, đấng hướng đạo hay tiền hô dẫn dắt, Legio luôn luôn làm tròn nhiệm vụ thiêng liêng của mình dưới sự lãnh đạo của hai vị tướng lãnh Phêrô và Phaolô.

253) Legio Mariae khẩn cầu Thánh Phêrô nói lên điều gì ?
* Khẩn cầu Thánh Phêrô, Legio Mariae muốn tỏ lòng trung tín của mình với Toà Thánh trung tâm của Đức Tin, nguồn gốc quyền bính, kỷ luật và thống nhất.

254) Thánh Phaolô được tôn kính với danh hiệu nào ? Danh hiệu đó nói lên điều gì ?
* Là tông đồ dân ngoại. Danh hiệu đó nói lên Phaolô sau khi được ánh sáng Thiên Chúa chiếu rọi, đã trở nên nóng nảy ước mơ làm cho thế giới tràn ngập Thánh Danh và Đức Tin Chúa Kitô.

Chuyên Mục: Hỏi Đáp Thủ Bản  Từ khóa:

Suốt đời bền chí cầu xin mỗi ngày, thì mỗi ngày đều có thể đạt được.- Thánh Benjamin

       Tháng Mười Hai: Mừng Chúa Giáng Sinh
          Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
        Sách Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
Edel Quinn: Đóa Hoa Đầu Mùa của Phong Trào Legio Mariae

Chúa Nhật 1 MV B | Chúa Nhật 2 MV B

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: