Chương 2: Chủ Đích của Legio Mariae

Thủ Bản số lề 5  -   Đọc sách Thủ Bản >> Thuban.pdf

13) Chủ đích của Legio là gì ?

* Thánh hóa hội viên bằng sự cầu nguyện và dưới sự lãnh đạo của Giáo quyền,tích cực cộng tác vào công cuộc hành động của Đức Maria và của Hội Thánh là đạp đầu rắn độc satan và mở rộng Nước Chúa Kitô.

14) Hai mục đích của Legio có thể nói gọn như thế nào ?

* Làm cho hội viên nên Thánh và cứu giúp các linh hồn.

15) Phương thế để đạt được mục đích trên ?

* Cầu nguyện.
* Cộng tác với Giáo quyền địa phương.
* Liên kết chặt chẽ với Đức Mẹ.
* Trực tiếp gặp gỡ với từng linh hồn.
* Cộng tác với các hội đoàn khác như các bộ phận trong một thân thể.

Chuyên Mục: Hỏi Đáp Thủ Bản  Từ khóa:

Ai có thể yêu mến Đức Mẹ Maria đến chết, thì nhất định sẽ không mất đi ân sủng.- Thánh Bernardus

       Tháng Chín: Ý Cầu Nguyện của Đức Thánh Cha
               Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
Năm Thánh Kỷ Niệm 100 Năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima

Chúa Nhật 24 TN A | Chúa Nhật 23 TN A

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: