Chương 1: Danh Hiệu và Nguồn Gốc

Thủ Bản số lề 1-4  –   Đọc sách Thủ Bản >> Thuban.pdf

1) Phong trào Legio Mariae khởi sự như thế nào ?
    (Ý Tưởng Ban Đầu, Diễn Tiến …)

* Legio Mariae được khởi đầu rất khiêm tốn, không dự định trước. Vì thế không có sự chuẩn bị luật lệ, kế hoạch. Thoạt đầu, một người đưa ý kiến, và chiều nọ một nhóm nhỏ họp lại với nhau, sau khi quỳ cầu nguyện với Chúa Thánh Thần, họ lần hạt, bàn định phương pháp tốt nhất để đẹp lòng Chúa và làm cho mọi người trên trần gian yêu mến Chúa.

2) Quang cảnh buổi họp đầu tiên của Legio Mariae ?
* Tượng Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội ngự giữa cử toạ, đặt trên tấm khăn trắng, giữa hai ngọn nến sáng và hai bình hoa tươi. Tất cả quỳ xuống cầu nguyện. Cảnh bài trí bàn thờ và quỳ gối cầu nguyện lần hạt vừa giản dị vừa thánh thiêng ấy là truyền thống của Legio Maria vẫn đựơc duy trì tới ngày nay.

3) Ai là người khởi xướng phong trào Legio Mariae ?
* Ông Frank Duff, đã cùng một nhóm phụ nữ công giáo và cha Michael Toher, thuộc tổng giáo phận Dublin, thành lập Praesidium đầu tiên vào ngày 07/09/1921

4) Tiểu sử vị sáng lập Legio Mariae ?
* Ông Frank Duff sinh ngày 07/06/1889 tại Dublin . Năm 18 tuổi ông vào ngành bưu chính. Năm 24 tuổi, ông gia nhập hội Bác Ái Vinh Sơn. Năm 32 tuổi thành lập Legio Mariae. Ông qua đời ngày 07/11/1980 tại Dublin- Ái Nhĩ Lan. (Điểm đặc biệt trong đời ông Frank Duff là ngày khai sinh Legio Mariae, ngày sinh và mất của ông đều cùng ngày 07.

5) Danh hiệu đầu tiên của Legio Mariae là gì ?
* Đó là “Hội Đoàn Đức Mẹ Từ Bi”

6) Buổi họp đầu tiên của Legio Mariae diễn ra ở đâu? Lúc nào ?
* Buổi họp đầu tiên của Legio Mariae diễn ra tại ngôi nhà Maria, đường Phanxico, thành phố Dublin, nước Ái Nhĩ Lan, lúc 8 giờ tối ngày 07/09/1921, áp lễ Sinh Nhật Đức Mẹ.

7) Cho biết ý nghĩa ngày sinh Legio Mariae ?
* Mặc dầu việc chọn ngày sinh cho Leigo Mariae (áp lễ Sinh Nhật Đức Mẹ) là bất ngờ không ngoài sự quan phòng của Thiên Chúa vì mục đích trên hết và trường cửu, là hoạ lại hình ảnh Mẹ Maria trong chính tổ chức của mình để làm vinh danh Chúa hơn và đưa Chúa đến với mọi người, thì sinh nhật đó phải đượm nhuần hương vị đầu sinh nhật của chính Đức Mẹ hơn là hương vị cuối ngày lễ.

8) Cử chỉ tập thể đầu tiên của Praesidium tiên khởi này là gì ?
* Cùng nhau quỳ gối, khẩn xin ơn Chúa Thánh Thần và lần hạt Mân Côi.

9) Trước giờ họp, Đức Mẹ chờ đón ta hay ta chờ tiếp rước đức Mẹ ?
* Đức Mẹ chờ đón ta, từ đó cùng với Đức Mẹ, ta ra đi phục vụ các linh hồn.

10) Để xứng đáng với “Nữ Vương Thiên Đàng (Đức Mẹ Vô Nhiễm), vị chỉ huy hùng mạnh”, hội viên Legio Mariae phải thế nào ?
* Hội viên Legio  Mariae phải trung tín, đức độ và dũng cảm.

11) Legio Mariae được tổ chức theo hình thức nào ?
* Legio Mariae được tổ chức theo lối quân đội Roma, mượn luôn cả danh xưng (Legio= đạo quân). Nhưng tổ chức và vũ khí của người hội viên Legio Mariae không thuộc về thế gian này.

12) Tại sao Legio Mariae lại mượn danh hiệu của đạo quân Roma ?
* Legio Mariae ngày nay mượn danh hiệu của đạo quân Roma thời xưa vì họ đã lừng danh trong nhiều thế kỷ với những đức tính trung kiên, can đảm, kỷ luật, nhẫn nại và thu được nhiều kết quả. Nhưng đấy là quân đội trần thế. Còn người hội viên Legio Mariae, cùng với Nữ Tướng Maria của mình, chỉ để làm vinh danh Chúa và đem hạnh phúc đến cho nhân loại.

Chuyên Mục: Hỏi Đáp Thủ Bản  Từ khóa:

Cung kính Đức Mẹ thì giống như đi qua cổng thiên đàng.- Thánh Elfleda

          Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
        Sách Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
Edel Quinn: Đóa Hoa Đầu Mùa của Phong Trào Legio Mariae

CN Lễ Hiển Linh B | Chúa Nhật 2 TN B

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: