Thiệp cũ sử dụng mới

Trần Sư Triệu lục trong hộc thư từ, nhìn thấy một thiệp mời của bạn bè mời đi dự tiệc, trong bụng chỉ muốn ăn, nên quên mất đây là thiệp mời năm ngoái.

Đến ngày nọ theo hạn mà đi. Bạn bè đổ đã mấy lần trà, cũng không thấy Trần Sư Triệu nói lời cáo từ nên trong lòng nghi hoặc liền quay người lại hỏi nguyên do, Trần Sư Triệu nói : “Tôi theo hẹn mà đến dự tiệc, anh quên rồi sao ?”

Chủ nhân kinh ngạc lại không tiện truy hỏi duyên do nên cứ dọn tiệc thết trà. Vừa ăn vừa trò chuyện chủ nhân mới chợt nhớ lại đúng là ngày này năm ngoái có gởi thiệp mời bạn bè.
(Cổ kim tiếu sử)

Suy tư:

Nguyên nhân đi dự tiệc “trái mùa” là do thích ăn, thèm ăn và tham ăn, vì tham ăn nên không còn sỉ diện,vì thèm ăn nên quên mất mình là ai, vì thích ăn nên trở thành người tham ăn.

Có nhiều người Kitô hữu đem tội năm ngoái “để dành” đến năm nay mới đi xưng tội, nên khi vào trong tòa giải tội thì nói lung tung hết cáo người này đến đổ tội cho người nọ mà không xưng tội của mình, họ không còn “sỉ diện” của người Kitô hữu; có người Kitô hữu thích đem chuyện quá khứ năm ngoái của người khác đã đi vào dĩ vãng kể lại với ác ý cho người khác nghe, họ quên mất mình là ai?

Cầm thiệp mời năm ngoái để bắt người ta đãi tiệc, thì cũng giống như người nọ đem tội lỗi chất đống của mình đến bắt Chúa Giêsu mở cửa thiên đàng cho họ vào vậy!

Lm. Giuse Maria Nhân Tài

Chuyên Mục: Mỗi Ngày 1 Câu Chuyện 

Mặc dù tôi hèn yếu nhu nhược, nhưng tôi quyết tâm không thất vọng. Tôi đem linh hồn tôi ẩn giấu trong vết thương của Chúa Giê-su, xin Máu Thánh của Chúa Giê-su rửa sạch tội lỗi của tôi.- Thánh Catharina Senensis

       Tháng Mười Hai: Mừng Chúa Giáng Sinh
          Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
        Sách Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
Edel Quinn: Đóa Hoa Đầu Mùa của Phong Trào Legio Mariae

Chúa Nhật 1 MV B | Chúa Nhật 2 MV B

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: