Sứ Mạng

Câu chuyện xảy ra tại Đức vào khoảng cuối thế chiến thứ hai. Tại một ngôi làng kia, một toán binh sĩ Mỹ tình nguyện giúp dân chúng xây dựng lại cuộc sống của họ. Nhưng họ không xin thực phẩm, thuốc men, nông cụ, mà chỉ xin tái thiết một pho tượng bị đổ nát vì bom đạn.

Từ nhiều thế kỷ qua, pho tượng là niềm tự hào của họ, giờ đây , chỉ còn là những mảnh vụn. Liệu những binh sĩ Mỹ có thể làm được công việc khó khăn này không? Qua bao ngày tìm tòi vất vả, họ cũng đã nhặt lại được từng mảnh và dựng lại pho tượng , chỉ có điều là có hai phần trong pho tượng họ không thể tìm thấy.
Họdựng pho tượng giữa quãng trường ngôi làng và phủ lên bằng tấm vải lụa, tấm vải này chỉ được mở ra bằng một nghi thức do ông Thị Trưởng chủ tọa.

Khi dân chúng trong làng tề tựu đông đủ, ông Thị Trưởng đọc diễn văn cảm ơn các binh sĩ Mỹ và cho mở tấm vải lụa ra. Mọi người ồ lên với tất cả kinh ngạc, vì pho tượng tuyệt đẹp nhưng lại không có đôi cánh tay. Dưới chân pho tượng mọi người đọc được hàng chữ lớn: “Ta không có tay, các con có thể cho ta mượn đôi cánh tay của các con không?”

+ + +

Vào buổi sáng Thăng thiên , qua các Tông đồ, Chúa Kitô dã trao phó cho Hội thánh tiếp tục sứ mạng của Người cho đến tận thế. “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo T in Mừng cho mọi loài thọ tạo” (Mc 16,15). Vì vậy, Chúa Kitô đang sử dụng đôi cánh tay của Hội thánh để tiếp tục công cuộc cứu rỗi của Người.

Chúa Kitô không những ủy thác sứ mạng của Người cho Hội Thánh, Người còn tự đồng hóa mình với Hội Thánh, Người đã chết, nhưng Người đã phục sinh, Người vẫn tiếp tục sống và hoạt động trong Hội Thánh: “Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28,20). Với cánh tay rộng mở của Hội thánh, Chúa Kitô luôn mời gọi chúng ta chia sẻ sức sống và tình yêu của Người.

+ + +

Lạy Chúa, xin giúp con biết rao giảng sứ điệp Yêu thương của Chúa, không phải chỉ bằng lời nói, nhưng bằng gương sáng đời sống của con, bằng sức mạnh của ý chí cương quyết, bằng những cử chỉ tế nhị đầy thiện cảm với mọi người, và bằng biểu hiện của tình yêu Chúa đang trào dâng trong tâm hồn con. Amen.

Thiên Phúc

Chuyên Mục: Chúa Khoan Dung  Từ khóa:

Nếu con lấy lòng nhiệt thành đọc kinh Kính Mừng, thì nhất định con sẽ làm cảm động đến Trái Tim Vô Nhiễm của Đức Mẹ Maria.- Thánh Monfort

       Tháng Mười Hai: Mừng Chúa Giáng Sinh
          Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
        Sách Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
Edel Quinn: Đóa Hoa Đầu Mùa của Phong Trào Legio Mariae

Chúa Nhật 1 MV B | Chúa Nhật 34 TN A

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: