Việc tầm thường trong Phúc Âm

Chúa Giêsu dạy con sống thực tế, đáng giá những việc tầm thường dưới con mắt Chúa: thu nhặt những vụn bánh và cá, đi đánh cá, làm bếp, mua dầu thắp, viếng thăm người bị bỏ rơi, ốm bệnh, chia sẻ cơm áo, yêu thương, tha thứ làm người làm khốn mình… toàn là những việc tầm thường!

Đời ai cũng gặp, ngày nào cũng làm, nhưng hậu quả lớn, vì nó có khả năng mang lại sự sống, hạnh phúc cho một đời người, hoặc gây đổ vỡ cho một gia đình, xây dựng tương lai cho một xã hội mới.

Vì đó là chứng tá của tình yêu, là làm cho Chúa, là giá trị để mở cửa thiên đàng.

Ai dám bảo thế?

Chính Chúa Giêsu đã nói:

“Ai trung tín trong việc nhỏ, cũng sẽ trung tín trong việc lớn” (Lc 16,10).

Những công việc tầm thường từng giây phút.

Nếu tất cả mọi người làm việc tầm thường với quả tim Chúa Giêsu,

Cuộc cách mạng tình thương sẽ thực hiện.

Thành công ở trong tầm tay của chúng ta.

Con sẽ ngạc nhiên sung sướng lúc nghe Chúa Giêsu nói:

“Hỡi tôi tớ trung tín và khôn ngoan!

Vì con trung tín trong việc nhỏ

Hãy vào mà hưởng sự vui mừng của Chúa con” (Mt 25,21.23)

HY. Nguyễn Văn Thuận

Chuyên Mục: Cầu Nguyện 

Nói tóm lại, người thuộc về Đức Mẹ Maria đều tràn đầy thánh sủng và từ ái lương thiện, bởi vì Mẫu Thân là từ ái lương thiện, là nguồn vạn sự thiện của chúng nhân.- Thánh Bernardus

          Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
        Sách Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
Edel Quinn: Đóa Hoa Đầu Mùa của Phong Trào Legio Mariae

Chúa Nhật 2 TN B | Chúa Nhật 3 TN B

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: