Đấng Cứu Chuộc

Đức Gioan Phaolô 2 đã sử dụng danh từ “Redemptor” (Đấng Cứu Chuộc), để khởi đầu nhiều văn kiện quan trọng của triều đại Giaó hoàng đời ngài.

Redempto Homimis: Đấng Cứu Chuộc.

Redemptonis Custos: Đấng bảo vệ Chúa Cứu Thế. (Thánh Giuse).

Redemptionis: Sứ mạng Chúa Cứu Thế.

Đâu phải tình cờ!

Đây là một xác tín, là cái nhìn sâu xa, nội tâm của Đức Gioan Phalô 2:

Sự hiện diện của Chúa Cứu Thế đã thay đổi cả quả đất này, cả lịch sử nhân loại,

Phẩm giá của con người đã được làm lại một cách kỳ diệu hơn, cùng với những đòi hỏi của thiên chức “con của Chúa”.

HY. Nguyễn Văn Thuận

Chuyên Mục: Cầu Nguyện 

Được như thiên thần là một phúc phận; giữ mình đồng trinh là một công đức.- Thánh Gioan Kim Khẩu

          Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
        Sách Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
Edel Quinn: Đóa Hoa Đầu Mùa của Phong Trào Legio Mariae

Chúa Nhật 2 TN B | Chúa Nhật 3 TN B

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: