Đấng Cứu Chuộc

Đức Gioan Phaolô 2 đã sử dụng danh từ “Redemptor” (Đấng Cứu Chuộc), để khởi đầu nhiều văn kiện quan trọng của triều đại Giaó hoàng đời ngài.

Redempto Homimis: Đấng Cứu Chuộc.

Redemptonis Custos: Đấng bảo vệ Chúa Cứu Thế. (Thánh Giuse).

Redemptionis: Sứ mạng Chúa Cứu Thế.

Đâu phải tình cờ!

Đây là một xác tín, là cái nhìn sâu xa, nội tâm của Đức Gioan Phalô 2:

Sự hiện diện của Chúa Cứu Thế đã thay đổi cả quả đất này, cả lịch sử nhân loại,

Phẩm giá của con người đã được làm lại một cách kỳ diệu hơn, cùng với những đòi hỏi của thiên chức “con của Chúa”.

HY. Nguyễn Văn Thuận

Chuyên Mục: Cầu Nguyện 

Trong thuyền ngập nước, ắt là ván thuyền có khe hở không hoàn chỉnh; một tu viện bại hoại, ắt là lòng người có khe hở, không thể tương hợp nhau.- Thánh Bernardus

       Tháng Mười: Ý Cầu Nguyện của Đức Thánh Cha
               Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
Năm Thánh Kỷ Niệm 100 Năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima

Chúa Nhật 27 TN A | Chúa Nhật 28 TN A

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: