24. Con Dám Làm Một Dấu Hiệu Không?

Ai làm dấu hiệu?

Phải hi sinh, như cụ già Simêon nói về Chúa Giêsu: “Này đây con trẻ này, sẽ nên các dấu hiệu làm bia cho sự đối địch” (Lc 2,34).

Ai làm dấu hiệu,

Phải chung số phận với Mẹ Maria:

“Và với chính mình Bà, lưỡi gươm sẽ rẽ thấu tâm linh” (Lc 2,35).

Bởi vì dấu hiệu phải bên đỗ, dũng cảm, chiếu sáng, tỉnh thức không sợ dư luận.

Dấu hiểu phải bám trụ, bất động tại chỗ.

Dấu hiệu phải đương đầu với phong ba, với đêm trường, với cám dỗ, với đe dọa.

Nếu Chúa chọn con làm dấu hiệu trong giai đoạn này. Con chấp nhận hay từ chối?

Maisen, Êlia đã muốn tháo lui,

nhưng ơn Chúa đã ở với họ.

Quyền lực vua chúa trần gian phải khuất phục.

Thánh Thần Chúa hành động trong họ.

 

HY. Nguyễn Văn Thuận

Chuyên Mục: Cầu Nguyện 

Cần đốt lên lửa yêu thương, bởi vì có yêu thương thì tự nhiên sẽ đối đãi tốt với mọi người, tự nhiên luôn nói những lời yêu thương, và trong tâm hồn của con người sẽ tự nhiên thu hoạch được rất nhiều hiệu quả.- Thánh Francicus Xavier

       Tháng Chín: Ý Cầu Nguyện của Đức Thánh Cha
               Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
Năm Thánh Kỷ Niệm 100 Năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima

Chúa Nhật 24 TN A | Chúa Nhật 23 TN A

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: