24. Con Dám Làm Một Dấu Hiệu Không?

Ai làm dấu hiệu?

Phải hi sinh, như cụ già Simêon nói về Chúa Giêsu: “Này đây con trẻ này, sẽ nên các dấu hiệu làm bia cho sự đối địch” (Lc 2,34).

Ai làm dấu hiệu,

Phải chung số phận với Mẹ Maria:

“Và với chính mình Bà, lưỡi gươm sẽ rẽ thấu tâm linh” (Lc 2,35).

Bởi vì dấu hiệu phải bên đỗ, dũng cảm, chiếu sáng, tỉnh thức không sợ dư luận.

Dấu hiểu phải bám trụ, bất động tại chỗ.

Dấu hiệu phải đương đầu với phong ba, với đêm trường, với cám dỗ, với đe dọa.

Nếu Chúa chọn con làm dấu hiệu trong giai đoạn này. Con chấp nhận hay từ chối?

Maisen, Êlia đã muốn tháo lui,

nhưng ơn Chúa đã ở với họ.

Quyền lực vua chúa trần gian phải khuất phục.

Thánh Thần Chúa hành động trong họ.

 

HY. Nguyễn Văn Thuận

Chuyên Mục: Cầu Nguyện 

Phàm ai muốn được thánh sủng của Chúa Thánh Thần, muốn tìm đóa hoa trên cây khô, thì phải đến với Đức Mẹ Maria để tìm gặp Chúa Giê-su.- Thánh Bonaventura

       Tháng Mười Hai: Mừng Chúa Giáng Sinh
          Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
        Sách Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
Edel Quinn: Đóa Hoa Đầu Mùa của Phong Trào Legio Mariae

Chúa Nhật 1 MV B | Chúa Nhật 34 TN A

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: