7. Chỉ Là Hạt Cát

Hành động của con thấm thía gì? Giá trị gì? Nó chỉ giống một giọt nước giữa đại dương, một hạt cát giữa sa mạc.

Nhưng đại dương mênh mông được hình thành bởi muôn tỉ giọt nước, và sa mạc bao la kia, cũng được cấu tạo bởi ức triệu hạt cát, mặc dù bản thân con là “tro bụi và sẽ trở về bụi tro”.

Con còn thua cả tro bụi nữa, vì con chỉ là “phân thổ”:

“Nhưng Chúa đã nhấc con lên, để đặt con ngang hàng vương đế của Dân Chúa” (Tv 112).

Không phải Chúa chọn con làm con Chúa, để con được hạnh phúc và cao sang thôi.

Nhưng Chúa trao con sứ mạng, trong chương trình cứu chuộc của Ngài.

Xin Chúa cho con hằng suy niệm lời thánh Lêô Cả nhắc nhở con:

“Hỡi người Kitô!

Tuy con chỉ là hạt cát.

Nhưng là một hạt cát biết suy nghĩ.

Mỗi hạt cát đều có trách nhiệm,

có vai trò của nó.

Miễn là nó biết ý thức, biết đóng góp,

biết đoàn kết”.

HY. Nguyễn Văn Thuận

Chuyên Mục: Cầu Nguyện 

Đức Mẹ là sứ giả hòa bình của thế giới.- Thánh Elfleda

          Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
        Sách Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
Edel Quinn: Đóa Hoa Đầu Mùa của Phong Trào Legio Mariae

Chúa Nhật 2 TN B | Chúa Nhật 3 TN B

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: