Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam số 46/2014

Nội dung:
– Suy niệm Tin Mừng Chúa nhật 28 Thường niên: Không mặc y phục lễ cưới
– Khai mạc Thượng Hội đồng Giám mục về gia đình
– Tuyên bố của Đức hồng y Thang Hán về tình hình ở Hong Kong
– Hội nghị của các vị Sứ thần Toà Thánh tại Trung Đông
– Tuyên bố của Hội đồng các Giám mục nghi lễ Latinh thuộc Khu vực Ả Rập (CELRA).

>> Xin mở pdf file

Chuyên Mục: Tuần Tin HĐGMVN 

Đức ái thì hướng dẫn người ta đến trước tòa Thiên Chúa, rất cao siêu và là con đường chắc chắn.- Thánh Terese of Lisieux

       Tháng Mười Hai: Mừng Chúa Giáng Sinh
          Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
        Sách Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
Edel Quinn: Đóa Hoa Đầu Mùa của Phong Trào Legio Mariae

Chúa Nhật 3 MV B | Chúa Nhật 2 MV B

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: