Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam số 11/2014

Nội dung:
– Suy niệm Tin Mừng Chúa nhật 5 Thường niên: Là muối, là ánh sáng
– Đức Thánh Cha tiếp kiến Bộ Giáo lý Đức tin
– Đức Thánh Cha gặp gỡ các thành viên của Con đường Tân Dự Tòng
– Toà Thánh Vatican bắt đầu tổng hợp các bản trả lời câu hỏi về gia đình
– Đức Thánh Cha tiếp kiến Hội đồng quản trị Đại học Notre-Dame
– Đức Thánh Cha bổ nhiệm quyền Chủ tịch Cơ quan Giám sát tài chính Vatican
– Đức hồng y Maradiaga giải thích về cải tổ.

>> Xin mở pdf file

Chuyên Mục: Tuần Tin HĐGMVN 

Đức Mẹ Maria thường đốt cháy lên lửa yêu mến Thiên Chúa, phàm người tiếp cận Mẹ, yêu mến Mẹ, thì Mẹ cũng sẽ làm cho họ cháy lên lửa yêu mến Thiên Chúa như Mẹ vậy.- Thánh Bonaventura

       Tháng Chín: Ý Cầu Nguyện của Đức Thánh Cha
               Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
Năm Thánh Kỷ Niệm 100 Năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima

Chúa Nhật 24 TN A | Chúa Nhật 23 TN A

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: