ĐTC Bênêđictô XVI bổ nhiệm Đức Ông Giuse Đinh Đức Đạo làm GM. Phụ tá GP. Xuân Lộc

VATICAN – Sáng 28-2-2013, Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đã bổ nhiệm Đức ông Giuse Đinh Đức Đạo làm Giám mục Phụ tá Giáo phận Xuân Lộc, hiệu toà Gadiaufala.

Đức ông Giuse Đinh Đức Đạo sinh ngày mồng 2-3-1945 tại Thức Hoá, Giáo phận Bùi Chu, học tại Tiểu Chủng viện Thánh Phanxicô Xaviê Bùi Chu trong các năm 1961-1964, và Đại Chủng viện Sài Gòn trong các năm 1964-1965, du học Roma tại Trường Truyền giáo Urbano các năm 1965-1971, thụ phong linh mục ngày 27-3-1971, gia nhập Tổng Giáo phận Sài Gòn.

Trong các năm 1971-1976, Cha Đạo ở Trường Thánh Phêrô, theo học Luân lý và dọn luận án tiến sĩ tại Đại học Alfonsianum. Từ năm 1976 tới năm 2007, Đức ông Đinh Đức Đạo là Phó Giám đốc, rồi là Giám đốc Trung tâm Linh hoạt Truyền giáo Quốc tế ở Roma. Trong các năm 1980-2009, Đức ông là giáo sư Phân khoa Truyền giáo và Học viện Giáo lý và Tu đức Truyền giáo của Đại học Giáo hoàng Urbaniana. Trong thời gian 1981-2007, Đức ông cũng đã là Cha linh hướng của Foyer Phaolô VI.

Trong các năm 1982-1983, Đức ông đã theo chương trình Tiến sĩ Truyền giáo học tại Đại học Gregoriana.

Ngoài các chức vụ kể trên, trong các năm 1987-1993, Đức ông Đạo đã là thành viên Hội đồng Giáo lý Quốc tế của Bộ Giáo sĩ; trong các năm 1992-2001, ngài là thành viên Tổ chức “Nostra Aetate” của Hội đồng Toà Thánh Đối thoại Liên tôn; trong các năm 1995-2000, ngài là thành viên Uỷ ban Mụ Năm Thánh 2000; trong các năm 1999-2005, ngài là Giám đốc Văn phòng Phối kết Tông đồ cho người Việt Nam tại hải ngoại, thuộc Bộ Truyền giáo; trong các năm 2001-2012, ngài là Cố vấn Hội đồng Toà Thánh Đối thoại Liên tôn; và từ năm 2010 tới nay, ngài là Giám đốc Đại Chủng viện Xuân Lộc. (SD 28-2-2013)

Linh Tiến Khải

Nguồn: RV

Chuyên Mục: Giáo Hội VN 

Lý trí con người yếu đuối nên thường có thể làm sai, duy chỉ có đức tin chân chính mới hoàn toàn không sai lầm.- sách Gương Chúa Giê-su

       Tháng Mười Hai: Mừng Chúa Giáng Sinh
          Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
        Sách Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
Edel Quinn: Đóa Hoa Đầu Mùa của Phong Trào Legio Mariae

Chúa Nhật 1 MV B | Chúa Nhật 2 MV B

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: