Cung Hiến Đền Thờ

Hôm nay toàn thể Giáo Hội mừng lễ cung hiến đền thờ Latêranô, đền thờ này là nhà thờ chính tòa của giáo phận Rôma, được hoàng đế Constantinô xây cất dưới thời Đức Giáo Hoàng Silvester I. Với tư cách là nhà thờ chính tòa giáo phận Rôma, trung tâm hiệp thông và hiệp nhất của toàn thể Giáo Hội Công Giáo. Đền thờ Latêranô được xem như là Đền Thờ Mẹ của tất cả mọi đền thờ của thành Rôma và của toàn thể thế giới.

Toàn thể Giáo Hội Công Giáo hôm nay mừng kính việc cung hiến Đền thờ này để nói lên sự hiệp thông Giáo Hội. Giáo Hội Chúa hiện diện khắp nơi trên thế giới, được hiệp nhất và hiệp thông với nhau. Như thế Đền thờ Latêranô còn là dấu hiệu mời gọi hiệp thông và hiệp nhất, sự hiệp thông và hiệp nhất này đã được bắt đầu nơi tâm hồn con người đón nhận Tin Mừng của Chúa và tôn thờ Thiên Chúa trong sự thật và trong tinh thần. Đền thờ bằng đá không còn ý nghĩa nếu không có đền thờ tinh thần nơi tâm hồn con người, nếu con người không biến tâm hồn mình làm đền thờ sống động cho Thiên Chúa ngự trị.

Qua mọi thời đại con người luôn bị mời gọi trần tục hóa đền thờ, trần tục hóa niềm tin tôn giáo như những kẻ buôn bán chiên bò, đổi tiền được nhắc đến hôm nay qua đoạn Phúc Âm “đừng biến nhà Cha Ta thành nơi buôn bán…” (Ga 2, 13-22). Không có lòng tin, không tôn thờ Thiên Chúa trong tâm hồn con người, thì việc tôn thờ nơi đền thờ bằng đá sẽ không có giá trị đích thực và tệ hơn nữa là người Kitô hữu có thể bị cám dỗ trần tục hóa đền thờ, như những kẻ buôn bán và đổi tiền thời Chúa Giêsu. Mọi việc tôn thờ Thiên Chúa cần được bắt đầu nơi tâm hồn lãnh nhận sự thật mạc khải và được ơn thánh Chúa biến đổi. Mỗi người Kitô hữu chúng ta cần xác tín điều này và góp phần giúp anh em xung quanh cũng được soi sáng hiểu như vậy. Đây là một trách nhiệm trong những trách nhiệm của từng người Kitô hữu đối với anh em mình, trách nhiệm chỉ cho anh em mình biết phải tôn thờ Thiên Chúa Cha như thế nào cho phải đạo.

Trong tập sách “Bước Qua Ngưỡng Cửa Hy Vọng” của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã kể lại kinh nghiệm sống đạo của chính mình như sau:

Xin cho phép tôi nhắc lại đây những năm thời tuổi trẻ của tôi. Tôi nhớ rằng một ngày kia, cha tôi cho tôi một cuốn sách kinh có ghi lời cầu nguyện với Chúa Thánh Thần. Cha tôi bảo tôi hằng ngày phải đọc đi đọc lại kinh này. Từ ngày đó trở đi tôi đọc kinh này theo lời yêu cầu của cha tôi, và lần đầu tiên tôi đã hiểu được ý nghĩa của lời Chúa Giêsu nói về kẻ đích thực thờ phượng Thiên Chúa, những kẻ thờ phượng Ngài trong Thánh Thần và trong Sự Thật. Giờ đây tôi nghĩ rằng lời khuyên của cha tôi đóng vai trò hết sức quan trọng, bởi vì những lời đó đã hướng dẫn tôi đến việc cố gắng trở thành một trong những kẻ tôn thờ đích thật của Thiên Chúa, một trong những kẻ tôn thờ Thiên Chúa trong Tinh Thần và Sự Thật.

Tôi đã khám phá ra Giáo Hội như là một cộng đoàn của ơn cứu rỗi, từ từ tôi học được ý nghĩa của công cuộc cứu rỗi được hoàn thành trong Chúa Kitô, từ đó như hậu quả kéo theo tôi hiểu được ý nghĩa của các bí tích và đặc biệt là của Thánh Lễ. Tôi đã hiểu được, chúng ta đã hiểu được ơn cứu chuộc với giá cả như thế nào? Và tất cả những điều này lôi kéo tôi một cách sâu xa hơn vào trong mầu nhiệm Giáo Hội, một Giáo Hội chính vì là mầu nhiệm nên có chiều kích vô hình.

Công đồng Vaticanô II cũng đã nói đến điều này: “Mầu nhiệm Giáo Hội này rộng rãi hơn cơ cấu hữu hình và có tổ chức của Giáo Hội. Cơ cấu và tổ chức của Giáo Hội là để phục vụ cho mầu nhiệm của Giáo Hội. Giáo Hội như là Nhiệm Thể Chúa Kitô thấm nhập và ôm trọn lấy tất cả chúng ta. Những chiều kích thiêng liêng và huyền nhiệm của Giáo Hội thật là cao cả hơn bất cứ chiều kích nào mà những con số thống kê xã hội học có thể chỉ cho thấy”.

Đó là những lời của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II trong tập sách “Bước Qua Ngưỡng Cửa Hy Vọng”, những lời trên giúp ta suy tư và hiểu chiều kích mầu nhiệm Giáo Hội vượt ra bên ngoài cơ cấu hữu hình, và đồng thời nhắc cho mỗi người chúng ta về bổn phận phải làm sao để làm chứng cho anh em hiểu và trở thành những kẻ thờ phượng Thiên Chúa đích thật trong Thánh Thần và trong Sự Thật. Đây chính là ý nghĩa mừng kỷ niệm cung hiến thánh đường Latêranô nhắc lại cho mỗi người chúng ta hôm nay.

Lạy Chúa, xin hãy biến đổi mỗi người chúng con trở thành đền thờ sống động của Chúa và trở thành những kẻ tôn thờ Chúa đích thật như lòng Chúa mong ước trong Thánh Thần và trong Sự Thật. Xin giúp mỗi người chúng con tránh được cám dỗ trần tục hóa đền thờ, trần tục hóa niềm tin vào Chúa. Amen.

Sưu Tầm

Làm việc cung kính Đức Mẹ Maria thì không kể lớn nhỏ, chỉ có một điều kiện cần phải làm, chính là không thiếu lòng bền chí.- Thánh John Berchmans

       Tháng Mười Một: Ý Cầu Nguyện của Đức Thánh Cha
               Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
Năm Thánh Kỷ Niệm 100 Năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima
            Tháng Mười Một – Cầu Cho Các Linh Hồn

Chúa Nhật 31 TN A | Chúa Nhật 32 TN A

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: