MÁU, NƯỚC và THẦN KHÍ (1Ga 5, 6)

Từ nơi Thiên Chúa phát ra

Chính lòng thương xót, thật là quý thay !

Dấu chỉ tỏ hiện chẳng sai

Hai luồng Máu , Nước  ngất ngây !

Tình thương vô hạn chảy hoài chẳng thôi

Ai ơi, suy ngẫm đến nơi !

Thật là kỳ diệu muôn đời ngợi ca

Từ muôn đời đã lập ra

Vì Thiên Chúa chính là : “ Lòng Xót Thương “

Muôn đời Ngài đã biểu dương

Lòng thương vô hạn từ nơi Chúa Trời

Đó là “ Nguồn Sống “ an vui

Đó là “Nguồn Sống “ đời đời chẳng sai

Thiên Chúa , nguồn sống nối dài

Thiên Chúa , nguồn sống đời đời vô biên

Hai luồng Máu – Nước siêu nhiên

Chính nguồn thương xót vô biên bởi Người

Như nguồn chân lý đời đời

Chính là Thần Khí Chúa Trời chẳng sai

Thần Khí là Chân Lý Trời

Chính là sự thật muôn đời chẳng suy

Ngẫm xem Thiên Chúa uy nghi

Yêu thương nhân loại tiếc gì “ Hiện Thân “

Tỏ ra cho thấy rõ ràng

Hai luồng “THƯƠNG XÓT “ đó là “CHÂN –TÌNH”

Đó là Chân Lý – Tình yêu

Hai luồng MÁU – NƯỚC tuyệt diệu hiện ra

Luồng” MÁU” tươi đỏ chói lòa

Biểu hiện tình thắm thật là thiết tha

Luồng ” NƯỚC ” tuôn chảy chan hòa

Tình yêu Thiên Chúa thật là vô biên

Thần Khí là nguồn thiện minh

Tình yêu thương xót thật tình chẳng sai

Hai luồng Máu – Nước tuôn dài

Từ Thánh Tâm Chúa hơn ngai vua trần

Sấp mình thờ lạy thật tâm

Lòng Chúa Thương Xót muôn phần kính tin

Nguyện xin “GIÊSU” UY LINH  !

Cho loài người biết chân tình mến yêu

Truyền rao chân lý sớm chiều

Lòng Chúa thương xót chính điều khắc ghi

Tung gieo chân lý- tình yêu

“ Lòng Chúa Thương Xót “chính điều truyền rao./. Amen

 

12/04/2015 ( Lễ Kính Lòng Chúa Thương Xót )

P. Trần Đình Phan Tiến

Chuyên Mục: Thơ 

Vết thương của Chúa Giê-su sẽ mở toang những tâm hồn cứng cỏi, có thể đốt cháy những tâm hồn nguội lạnh.- Thánh Wenceslaus

          Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
        Sách Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
Edel Quinn: Đóa Hoa Đầu Mùa của Phong Trào Legio Mariae

CN Lễ Hiển Linh B | Chúa Nhật 2 TN B

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: