Kính nhớ Cha Phanxicô X. Trương Bửu Diệp

Một chứng nhân anh dũng sáng ngời

Dù đã thác rồi tiếng vẫn vang thơm

Linh mục tài , đức vẹn toàn

Dũng sĩ thiên thần danh hiệu thật hay

 

Nhớ khi xưa còn dưới thế này

Cha sống từng ngày cùng với đàn chiên

Sống, thác là lẽ tự nhiên

Cha không sợ chết, hữu nhiên sẵn rồi

 

Vì cha sống, chết cho đời

Theo sát “Gương Người ” là Chúa Giêsu

Đẹp thay ! Hạnh phúc thiên thu

Như cây lau sậy giập vào bùn thôi

 

Hồn thiêng cha sáng thẳng nơi

Đến cùng Chúa Trời, Đấng hằng yêu thương

Cha hằng nguyện ước kinh sương

Bình sinh , tin vững , đêm trường khắc ghi

 

Tình nơi Thiên Chúa tức thì truyền sang

Cha luôn phó thác sẵn sàng

Đến nơi cần đến muôn vàn ánh sao

Ngày giờ tiên định hồi trào

Cha sẵn lòng vào nơi chốn hiến thân

Chẳng chút do dự lần chần

Như giờ “ lâm tử “ đến gần Giêsu

Là giờ quyết định xông pha

 

Là giờ tận hiến làm quà cho hậu sanh

Cha vâng lời Chúa đóng đanh

Chết cho dân sống là danh để đời

Vính Danh Thiên Chúa trên trời

 

Ban cho loài người một tấm lòng trung

Chết cho hậu thế soi cùng

Chết cho kẻ ác biết đường tầm ra

Chết cho chân lý cao xa

 

Chết cho Thiên Chúa thật là hùng anh

Ngày nay trên chốn Thiên Đình

Cha hưởng phúc lộc Thiên Vinh đời đời

Nguyện cho con cháu khắp nơi

 

Bằng an, vui sống cuộc đời thế nhân

Mai sau khi mãn phúc phần

Cùng cha vui hưởng trọn phần ơn thiêng

Cúi xin cha, đấng thiêng liêng

 

Luôn phù trợ bằng lời “xin “ hải hà

Cầu cùng Thiên Chúa là Cha

Ban tràn phúc lộc thật là anh minh

Con dân Nước Việt trung trinh

 

Theo gương ân phúc tôn thờ Trời cao

Đẹp sao tin vững trước sau

Là đường giữ đạo như sao sáng ngời

Ôi, thật tuyệt vời ! TRUNG TRINH./.

 

12/03/2015

P.Trần Đình Phan Tiến

Chuyên Mục: Thơ 

Lý trí con người yếu đuối nên thường có thể làm sai, duy chỉ có đức tin chân chính mới hoàn toàn không sai lầm.- sách Gương Chúa Giê-su

       Tháng Chín: Ý Cầu Nguyện của Đức Thánh Cha
               Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
Năm Thánh Kỷ Niệm 100 Năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima

Chúa Nhật 24 TN A | Chúa Nhật 23 TN A

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: