Chỉ có hai con đường!

Trên trần gian tăm tối

Nhưng chỉ có hai lối

Đó là hai ngã rẽ

Một là con “ Đường sống”

Của Giêsu từ bi

Đường nầy dẫn lối đi

Về với cội nguồn sống

Đường nầy “Đường Hy Vọng”

Cho mọi kẻ cậy trông

Dù “Đường” chẳng thong dong

Nhưng là “Đường“ chân thật

Đường mệnh danh “chật hẹp”

Nhưng là ”Đường” đáng đi

Đường nầy ”Đường ” phẳng lỳ

Bởi là ”Đường ”chân lý

Đường Giêsu đã chỉ

Cho những ai kiếm tìm

Đường in đậm vào tim

Cho con người muôn thuở

Còn một con đường nữa

Đường của kẻ “địch thù”

Đường nầy mãi thiên thu

Chẳng tìm ra đường sống

Đó là đường thất vọng

Cho những kẻ ranh ma

Đường nầy , “đường điêu ngoa”

“Đường lọc lừa, xảo trá”

Đường nầy , “đường đểu giả”

Đường ma quỷ gian tà

Dù cho là ranh mãnh

Nhưng, đường nầy “ cay đắng”

Ta phải tránh tức thì

Đường nầy “đường hiểm nguy”

Của ma quỷ còn gì

Ta hãy mau tránh khỏi

Đường nầy “đường tăm tối”

Của giống quỷ ranh ma

Đưa ta xuống “đường chết”(địa ngục)

Chỉ có “Đường” trên hết

Là “Đường” của Giêsu

Đường đưa đến thiên thu

Là “Đường “ của chân thật

Một ”Con Đường ” ngây ngất

“Đường “ ân sủng muôn đời

Hãy ghi nhớ , ai ơi!

Đó là “Đường Thiên Chúa” ./.

27/01/2015

P.Trần Đình Phan Tiến

Chuyên Mục: Thơ 

Phàm ai muốn được thánh sủng của Chúa Thánh Thần, muốn tìm đóa hoa trên cây khô, thì phải đến với Đức Mẹ Maria để tìm gặp Chúa Giê-su.- Thánh Bonaventura

       Tháng Mười Hai: Mừng Chúa Giáng Sinh
          Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
        Sách Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
Edel Quinn: Đóa Hoa Đầu Mùa của Phong Trào Legio Mariae

Chúa Nhật 3 MV B | Chúa Nhật 2 MV B

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: