Bài học Giáng Sinh

Vì yêu, Con Chúa giáng trần

Xót thương cứu độ phàm nhân tội tình

Ngài là Đức Chúa uy linh

Cao sang đệ nhất mà sinh khó nghèo

Dạy con phải sống thương yêu

Biến đời khổ hóa ca dao kiếp người

Vui, buồn chấp nhận mà thôi

Đừng so sánh để thảnh thơi tháng ngày

Trăm năm là kiếp đọa đày

Nên Giêsu vẫn miệt mài sẻ chia

Dòng sông chở nặng phù sa

Thủy triều lên xuống chan hòa tình yêu

Nhưng đời nào có ai đâu

Nhớ dòng sông vẫn sớm chiều chảy đi

Đâu ai biết cảm ơn chi

Mà sông vẫn đắp phù sa cho đời

Giêsu chấp nhận kiếp người

Dạy con phải sống vì đời hôm nay

 

TRẦM THIÊN THU

Chuyên Mục: Mừng Chúa Giáng Sinh · Thơ 

Đức Cậy khuyến cáo chúng ta, coi nhẹ đời này là hư ảo, hy vọng tương lai là hạnh phúc. Người nào đem hy vọng của họ ký thác nơi chóng qua như mây khói ở đời này, đó là đi ngược lại trái với đức cậy, không thể như thế.- Thánh Augustinus

       Tháng Mười: Ý Cầu Nguyện của Đức Thánh Cha
               Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
Năm Thánh Kỷ Niệm 100 Năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima

Chúa Nhật 27 TN A | Chúa Nhật 28 TN A

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: