Anh mù lời gấp đôi

Anh mù ngồi ở vệ đường

Hành khất kiếm sống môi trường tối đen
Nhưng, lòng anh vẫn sáng trong
Anh nghe ngóng Chúa để mong chữa lành
Đời anh quả thật phúc lành !
Vào một ngày nọ, anh nghe thấy Người
Liền kêu lớn tiếng : “Thầy ơi !”
Xin cho tôi sáng khỏi thời tối tăm
Lòng anh khắc khoải chờ mong
Lòng anh khao khát được mong nhìn đời
Nhưng anh tin “Giêsu” Con Trời
Chính Người mở mắt sáng ngời cho anh
Trước tiên là mắt “Đức Tin “
Ngay liền sau đó là mắt thế trần
Thật là hạnh phúc vô ngần
Mắt trần được sáng,  tâm linh rạng ngời
Ôi ! Anh mù quả thật lời !
Vừa được sáng mắt, rạng ngời niềm tin
Chính thật “Giêsu” hiển linh
Ai tin được sáng tâm linh nhờ Người
Cảnh mù, cảnh khổ rõ rồi !
Cảnh mù thể lý, còn chi là đời !
Cảnh mù tín lý ai ơi !
Còn chi hạnh phúc muôn đời mai sau?
Ta hãy bắt chước mau mau !
Anh mù khao khát “Giêsu” chữa lành
Con mắt tâm linh của mình
Để được thấy Chúa uy linh rạng ngời
Con mắt linh hồn hỡi ơi ?
Đón lấy ánh sáng rạng ngời “Giêsu”
Đó là áng sáng thiên thu
Mà ngươi phải đón , phải thu cho mình
Giêsu Thiên Chúa chí tình
Chính là ánh sáng siêu linh đời đời
Hỡi đôi mắt linh hồn ơi !
Ngươi phải bắt chước anh mù năm xưa
Để cho tri thức sáng sua
Mở lòng đón Chúa rước vô tâm hồn
Để khi con mắt linh hồn
Không phải mù tối, căm hờn tủi thân
Ánh sáng Giêsu tuyệt trần !
Cúi xin đón lấy phúc ân đời đời
Ôi ! Lạy Chúa Giêsu ơi !
Xin cho con được sáng mắt đời đời
Tránh khỏi tăm tối thế đời
Vì cảnh tăm tối con thời hãi kinh
Mong được sáng mắt tâm linh
Được nhìn thấy Chúa quang minh sáng ngời./. Amen
 
30/03/2014
P.Trần Đình Phan Tiến ( Bước Theo )

Đức Mẹ Maria không thể không yêu mến những ai yêu mến Mẹ, cũng không thể cự tuyệt bảo trợ những ai phụng sự Mẹ.- Chân phúc Jordan of Pisa

       Tháng Mười: Ý Cầu Nguyện của Đức Thánh Cha
               Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
Năm Thánh Kỷ Niệm 100 Năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima

Chúa Nhật 29 TN A | Chúa Nhật 28 TN A

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: