Thơ chúc khen Mẹ Maria

Chúc khen Mẹ Maria !

Lời sứ thần vang thật xa

Chúc khen Mẹ Maria !

Lời chúc khen thật lạ !

KÍNH MỪNG MARIA !

ĐẦY ÂN SỦNG BỞI THIÊN CHÚA

MẸ ĐƯỢC TRÀN DIỄM PHÚC

HƠN MỌI CON NGƯỜI TRÂN GIAN

BỞI VÌ MẸ ĐÃ VÂNG NGHE

LỜI THIÊN CHÚA PHÁN DẠY

BỞI TÂM HỒN KHIÊM TỐN

MẸ ĐÃ ĐƯỢC ĐONG ĐẦY

PHÚC LỘC BỞI TỪ ĐÂY

CHO MUÔN MUÔN THẾ HỆ

NHỜ HOA TRÁI LÒNG MẸ

LÀ GIÊSU CỨU THẾ

KÍNH MỪNG MARIA !

MẸ THẬT LÀ DIỄM PHÚC

NAY XIN CHÚC KHEN  MẸ

THEO LỜI CHÚC NĂM XƯA

TUNG HÔ TRÊN KHẮP CHỐN

NHƯ KHÔ HẠN GẶP MƯA

XIN MẸ THƯƠNG GÌN GIỮ

NHỜ LỜI KINH SỚM TRƯA

KÍNH MỪNG MARIA !

01/10/2015

P.Trần Đình Phan Tiến

Chuyên Mục: Tôn Sùng Mẹ Maria 

Ai có thể yêu mến Đức Mẹ Maria đến chết, thì nhất định sẽ không mất đi ân sủng.- Thánh Bernardus

       Tháng Mười: Ý Cầu Nguyện của Đức Thánh Cha
               Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
Năm Thánh Kỷ Niệm 100 Năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima

Chúa Nhật 29 TN A | Chúa Nhật 28 TN A

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: