Thơ chúc khen Mẹ Maria

Chúc khen Mẹ Maria !

Lời sứ thần vang thật xa

Chúc khen Mẹ Maria !

Lời chúc khen thật lạ !

KÍNH MỪNG MARIA !

ĐẦY ÂN SỦNG BỞI THIÊN CHÚA

MẸ ĐƯỢC TRÀN DIỄM PHÚC

HƠN MỌI CON NGƯỜI TRÂN GIAN

BỞI VÌ MẸ ĐÃ VÂNG NGHE

LỜI THIÊN CHÚA PHÁN DẠY

BỞI TÂM HỒN KHIÊM TỐN

MẸ ĐÃ ĐƯỢC ĐONG ĐẦY

PHÚC LỘC BỞI TỪ ĐÂY

CHO MUÔN MUÔN THẾ HỆ

NHỜ HOA TRÁI LÒNG MẸ

LÀ GIÊSU CỨU THẾ

KÍNH MỪNG MARIA !

MẸ THẬT LÀ DIỄM PHÚC

NAY XIN CHÚC KHEN  MẸ

THEO LỜI CHÚC NĂM XƯA

TUNG HÔ TRÊN KHẮP CHỐN

NHƯ KHÔ HẠN GẶP MƯA

XIN MẸ THƯƠNG GÌN GIỮ

NHỜ LỜI KINH SỚM TRƯA

KÍNH MỪNG MARIA !

01/10/2015

P.Trần Đình Phan Tiến

Chuyên Mục: Tôn Sùng Mẹ Maria 

Yêu là hoàng hậu của tất cả các đức hạnh, bất luận nó ở đâu thì các đức hạnh đều theo nó; nó là người lãnh đạo tất cả các đức hạnh, làm cho chúng ta kết hợp với Thiên Chúa.- Thánh Thomas of Aquino

       Tháng Tám: Ý Chỉ Truyền Giáo của ĐTC - Cầu Cho Các Nghệ Nhân
               Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
Năm Thánh Kỷ Niệm 100 Năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima

Chúa Nhật 18 TN A | Chúa Nhật 19 TN A

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: