Tràng Hạt Mân Côi Đường Thi

A) NĂM SỰ MÙA VUI :

I) Thiên thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai: Ta hãy xin cho được lòng khiêm nhường.

Truyền Tin Thiên sứ trao cho Mẹ
Trọng đại “Tin Vui” của Nước Trời
Mừng kính Danh Bà đầy diễm phúc
Hỷ hoan ca tụng ơn “Thiên Thai”
Từ nay “tôi “sẽ đầy ân sũng
Bởi Đấng Tối Cao đã đoái nhìn
Phận nữ tỳ hèn mọn cất lên
Sự khiêm hạ vững bền cao cả .

1 Kinh Lạy Chúa – 10 Kinh Kính Mừng – 1 Kinh Sáng Danh
Lời nguyện Fatima: Lạy Chúa Giêsu…

II) Đức Bà đi viếng Bà thánh Isave: Ta hãy xin cho được lòng yêu người.

Save chị họ người son sẻ
Cũng được Chúa ban đầy phúc lành
Vội vã lên đường để đến thăm
Hăng hái sẻ chia nguồn Cứu Độ
Yêu người mến Chúa , Mẹ thi hành
Khoảng cách ngắn dần vì mến chuộng
Mến Chúa thi hành điều nhận lãnh
Yêu người chia sẻ sự công minh.

1 Kinh Lạy Cha – 10 Kinh Kính Mừng – 1 Kinh Sáng Danh
Lời nguyện Fatima: Lạy chúa Giêsu…

III) Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá: Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.

Đến ngày nở nhụy và khai hoa
Không chọn được nơi làm thất gia
Giá buốt đêm đông lạnh thấu cốt
Lơ là chủ trọ không buồn tiếp
Đêm đông sương giá cũng vô tình
Hang đá làm nhà tạm nghĩ chân
Sinh hạ Con Trời trong máng cỏ
Khó khăn hiện rõ một gia đình .

Suy niệm: Bê-lem máng cỏ Chúa sinh ra
Mặt trời công chính , ôi ! Thương quá !

1 kinh Lạy Cha – 10 kinh Kính Mừng – 1 kinh Sáng Danh
Lời nguyện Fatima : Lạy Chúa Giêsu…

IV) Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu vào đền thánh: Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.

Đến ngày thực hiện điều quy ước
Dâng Chúa HÀI ĐỒNG vào Thánh cung
Giữ trọn tâm tình người thế nhân
Vâng theo lời dạy bởi Kinh Thánh
Chu toàn phận sự tốt lành thay !
Trời cao thiên sứ cùng ca tụng
Trần thế người đời hãy ngợi khen
Mẹ hiền chịu lụy đáng noi theo .

1 kinh Lay Cha – 10 kinh Kính Mừng – 1 kinh Sáng Danh
Lời nguyện Fatima: Lạy Chúa Giêsu …

V) Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong đền thánh: Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.

Đến kỳ tham dự lễ Đền Thánh
Toàn thể Thánh Gia cùng đến mừng
Phận sự làm Con, Người phục mệnh
Ba ngày lạc mất Con Thiên Chúa
Mẹ Hiền buồn bã nỗi chờ Con
Lạc mất ba ngày Mẹ đớn đau
Tâm trạng mừng vui khôn tả xiết !
Đức Bà gặp được Chúa Ngôi Hai .

1 kinh Lạy Cha- 10 kinh Kính Mừng – 1 kinh Sáng Danh
Lời nguyện Fatima : Lạy chúa Giêsu…

B) NĂM SỰ MÙA THƯƠNG

I) Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu: Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.

Cây Dầu vườn Núi Người suy gẫm
Hình khổ Người toan sẽ vác theo
Nặng trĩu tâm can cùng khổ nạn
Dù là Đấng Thánh nhưng suy đến
Cực hình phải gánh thật đau thương
Máu lẫn mồ hôi thấm ướt tuôn
Còn nỗi khốn nào hơn cảnh ấy?
Loài người suy thấy kíp ăn năn.

1 kinh Lạy Cha – 10 kinh Kính Mừng -1 kinh Sáng Danh.
Lạy Chúa Giêsu …

II) Đức Chúa Giêsu chịu đánh đón :Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.

Đòn roi tan nát Thân Mình Chúa
Máu đỏ rướm trào nát Thịt Da
Thân Thể nhiệm mầu in đậm dấu
Lằn roi kẻ dữ quá hung hăng
Đánh vào nhiệm Thể thật đau đớn
Bởi lẽ vì đâu Chúa nát tan ?
Nhân thế ngẫm xem còn muốn nữa ?
Hãm mình dẹp thói bớt kiêu căng.

1 kinh Lạy cha – 10 kinh Kính Mừng – 1 kinh Sáng Danh
Lạy Chúa Giêsu …

III) Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai: Ta hãy xin cho được chịu sự sĩ nhục bằng lòng.

Mão gai nhọn thấu vào trong óc
Như chiếc đinh xuyên thấu tận tâm
Gai nhọn phải đâu là gấm lụa
Triều thiên thập giá quá đau thương
Vinh quang Thiên Quốc Người cai trị
Sỉ nhục nào hơn thấy cảnh nầy
Cam chịu bởi lòng yêu kẻ ác
Chúa cả lòng lành chẳng trách than

1 kinh Lạy Cha -10 kinh kính Mừng – 1 kinh Sáng Danh.
Lạy Chúa Giêsu…

VI) Đức Chúa Giêsu vác thánh giá : Ta hãy xin cho được vác thánh giá theo chân Chúa.

Khổ hình trĩu nặng đè vai Chúa
Thập giá lê thê kéo nặng Người
Vai Chúa hằn lên dấu tội trần
Tội trần đè nặng trên vai Chúa
Thế nhân cảm thấu hay lơ đễnh
Một nỗi oan khiên gánh tội trần
Chúa Cả Ngôi Hai đang vác nặng
Quỵ ngã ba lần quá thảm thương.

1 kinh Lạy Cha -10 kinh Kính Mừng -1 kinh Sáng Danh
Lạy Chúa Giêsu …

V) Đức Chúa Giêsu chịu đóng đinh vào thánh giá: Ta hãy xin cho được đóng đinh tính xác thịt vào thánh giá Chúa.

Đinh sắt đâm thâu chân với tay
Hỏi xem ai chịu thấu điều nầy ?
Dang tay chịu nạn tội trần thế
Đinh nhọn đóng xuyên tay chúc phúc
Cũng sẽ thâu qua chân giảng truyền
“ Tay” nầy từng tặng muôn ân sũng

“ Chân” đây cũng bước khắp muôn phương
Giờ phải chịu xuyên bằng sắt nhọn.

1 kinh Lạy Cha -10 kinh Kính mừng -1 kinh Sáng Danh.
Lạy Chúa Giêsu …

C) NĂM SỰ MÙA MỪNG

I) Đức Chúa Giêsu sống lại : Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

Sự sống là nguồn từ Thượng Đế
Phục sinh là nhiệm Thể từ Trời
Nhiệm mầu cứu chuộc Người hoàn tất
Thập giá hữu hình đã cất rồi
Sự sống tinh khôi Người trổi dậy
Vui mừng nhận lấy phúc vinh quang
Nước Trời ban tặng mừng vui quá
Toàn thể nhân sinh hãy đón mừng.

1 kinh Lạy Cha – 10 kinh Kính Mừng -1 Kinh Sáng Danh
Lạy Chúa Giêsu…

II) Đức Chúa Giêsu lên Trời : Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.

Lên trời vinh phúc Người toàn thắng
Tình Chúa cao minh đã khải hoàn
Thánh giá hữu hình Người để lại
Con đường bác ái xin noi theo
Lộ trình theo Chúa trong ân sũng
Hạnh phúc Nước Trời dạ ngất ngây
Chóp đỉnh là đây Thiên Phúc thật
Quê hương thật chính là thiên đàng.

1 kinh Lạy Cha -10 kinh Kính Mừng -1 kinh Sáng Danh
Lạy Chúa Giêsu …

III) Đức Chúa Thánh Thần Hiện Xuống :Ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy ơn Đức Chúa Thánh Thần

Thánh Thần Thiên Chúa Ngôi Ba xuống
Trên khắp thế nhân để đón mừng
Tuôn lửa tình yêu Ngài sưởi ấm
Mở ra những chổ còn âm u
Ban thêm ánh sáng nguồn mầu nhiệm
Uốn nắn tâm tư còn lạnh lùng
Sửa lại những nơi quá nhạt tình
Lửa yêu nhân ái Ngài hâm nóng .

1 kinh Lạy Cha -10 kinh Kính Mừng – 1 kinh Sáng Danh
Lạy Chúa Giêsu…

IV) Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên Trời : Ta hãy xin ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.

Thiên Đàng vinh phúc HỒN và XÁC
Trọng thưởng ân lành bởi Chúa Cha
Thập giá cùng Con –Mẹ đã vác
Đồng Công Cứu Chuộc đã hoàn tất
Xác Hồn vẹn sạch được nâng lên
Vô nhiễm tội truyền Mẹ đón nhận
Hồng phúc muôn đời trên thượng giới
Muôn vàn thần thánh cùng ca ngợi.

1 kinh Lạy Cha -10 kinh Kính Mừng – 1 kinh Sáng Danh
Lạy Chúa Giêsu …

V) Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời : Ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước Thiên Đàng.

Nữ vương Trời Đất được ban cho
Tỳ Nữ Chúa Trời là Mẹ đó
Hồng phúc thưởng ban Mẹ nhận lãnh
Triều Thần thiên quốc cùng hoan ca
Đoàn con dười thế đang mong đợi
Xin Mẹ nhân lành nhớ đoái thương
Trần thế là đường con tiến bước
Quê hương Thiên Quốc Mẹ phù trì.

1 kinh Lạy Cha- 10 kinh Kính Mừng -1 kinh Sáng Danh
Lạy Chúa Giêsu …

Lạy Nữ Vương Mẹ nhân lành …

Chuỗi Mân Côi là trọn cuộc đời Chúa Cứu thế, hành trình ơn Cứu Độ, đồng thời cũng là trọn cuộc đời của Đức Mẹ, là Đấng đã Đồng Công Cứu Chuộc. Vì vậy, không có phương thức cầu nguyện nào hữu hiệu cho bằng kinh Mân côi. Như vậy, chuỗi Mân Côi là phương cách cầu nguyện sống động nhất.

01/10/2012 Tháng Mân Côi
P. Trần Đình Phan Tiến

D) NĂM SỰ SÁNG

 

1/  Đức Chúa Giêsu chịu phép rửa ti sông Gio-đan.
Ta hãy xin cho
được sng đẹp lòng Đức Chúa Trời.

Gio-đan sông nước thật mầu nhiệm
Là chốn linh thiêng Chúa ”Tẩy “ trần
Tự hạ khiêm nhường tựa tội nhân
Gio-an sửng sốt khi nhìn thấy
Tầng Trời mở lộ ánh vinh quang
Bỗng “tiếng” Chúa Cha phán rõ ràng :
“ Đây chính là “CON “ Ta  dấu yêu !
Các ngươi luôn phải vâng nghe Người ”

(Mt 3, 13-17)

1 Kinh Lạy Cha. 10 kinh Kính Mừng, 1 kinh sáng Danh
Lời nguyện Fatima

2/ Đc Chúa Giêsu làm phép l ti tic cưi Ca-na.
Ta hãy xin cho
đưc vng tin vào quyn năng Đc Chúa Tri.

Tiệc cưới Ca-na Người hiện diện
Hòa đồng chia sẻ với tha nhân
Tình thương nhân ái Người trao tặng
Rượu cạn bình khô giữa tiệc vui
Đức Mẹ ngỏ lời xin Chúa giúp
Cứu nguy giây phút thật tài tình !
Sâu xa mầu nhiệm thật linh hiển
Ý nghĩa tiên trưng  bởi “Máu “ Người
( Ga 2, 1-11)

1 kinh Lạy Cha , 10 kinh Kính Mừng , 1 kinh sáng Danh.
Lời nguyện Fatima

3/ Đc Chúa Giêsu rao giàng Tin Mng Nưc Tri.
Ta hãy
xin cho đưc ơn hoán ci tâm hn.

Ba năm rao giảng đời công khai
Gieo rắc Tin Mừng ơn cứu độ
Khắp chốn, mọi miền đều bước đến
Chữa lành bệnh tật của nhân gian
Trao ban hồng phúc “Lời Hằng Sống”
Kêu gọi ăn năn xóa tội trần
Hoán cải tâm hồn vì Nước Chúa
Loan truyền sự sống cho trần gian.
( Mt 8 , 1-38 )

1 kinh Kạy Cha, 10 kinh kính Mừng , 1 kinh Sáng Danh
Lời nguyện Fatima.

4/ Đc Chúa Giêu biến hình trên núi Tabor.
Ta hãy xin cho
đưc lng nghe Li Ngưi.

Ta – bor núi Thánh Người biến đổi
Tỏ lộ uy quyền bởi Chúa Cha
Quyền phép trời cao Người tỏ rạng
Môn đồ trông thấy thảy văng ra !
Dung nhan Thiên Chúa, ai chiêm bái?
Y phục sáng lòa hơn ánh tuyết
Tiếng phán từ trời vọng rất xa
“Vâng Lời ái Tử chính Con Ta “.
( Mc 9 , 2-7)

1 kinh Lạy Cha , 10 kinh Kính Mừng, 1 kinh Sáng Danh
Lời nguyện Fatima.

5/ Đc Chúa Giêsu lp phép Thánh Th.
Ta hãy xin cho
đưc siêng năng rưc Mình Máu Thánh Chúa.

Phòng Tiệc Ly Thầy trò hội ngộ
Toan ban lương thực để nuôi hồn
Bánh này là Thịt Đấng Trường sinh
Cùng Máu Thiên linh để vĩnh tồn
CẦM LẤY DÂNG LÊN LỜI CHÚC TỤNG
Bẻ ra phân phát cả nhân trần
Ai ăn Bánh Ấy được hằng sống
Thịt Máu nuôi hồn thật quý linh !
( Mc 14, 22-24)

1 KINH lạy Cha , 10 kinh Kính Mừng , 1 kinh Sáng Danh.
Lời nguyện Fatima.

Kính nhớ vị Tân Hiển Thánh Giáo Hoàng GIOAN PHAOLÔ II ngày 27/04/2014. Đấng sáng lập Mầu Nhiệm 5 sự sáng.

P. Trần Đình Phan Tiến

Chuyên Mục: Tháng Mân Côi 

Yêu Thiên Chúa thì phải từ bỏ chính mình, yêu chính mình thì phải từ bỏ Thiên Chúa.- Thánh Augustinus

          Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
        Sách Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
Edel Quinn: Đóa Hoa Đầu Mùa của Phong Trào Legio Mariae

Chúa Nhật 2 TN B | Chúa Nhật 3 TN B

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: