Nội San Kinh Mân Côi Số Tháng 04-2013

CỨ LÀM THEO

NỘI SAN KINH MÂN CÔI

SỐ THÁNG 04/2013

MẸ MARIA

Có Tài Có Phép

Mục Lục

LỜI NGỎ

Chúa Giêsu được Chúa Cha siêu tôn lên ngự bên hữu Chúa Cha, và tặng ban cho danh hiệu trổi vượt trên muôn ngàn danh hiệu. Vì thế khi nghe đến danh Giêsu thì trên trời, dưới đất và trong nơi âm phủ, muôn vật phải bái quý. Và để tôn vinh Thiên Chúa Cha, mọi loài phải mở miệng tuyên xưng rằng Chúa Giêsu Kitô là Chúa.

Quả thật, Chúa Giêsu có quyền năng trên mọi loài. Mẹ Maria là Mẹ của Chúa Giêsu, nên Mẹ cũng có tài có phép, nghĩa là Mẹ can thiệp gì với Chúa Giêsu thì được Chúa Giêsu nhậm lời, điều này được chứng minh rõ như trong câu chuyện tại tiệc cưới Cana (xc. Ga 2,1-11).

Như Mẹ, chúng ta nương tựa vào Chúa Giêsu. Với Mẹ, chúng ta kêu lên Chúa Giêsu một cách đầy tin tưởng. Nhờ Mẹ trợ giúp, chúng ta cứ làm theo Lời Chúa dạy, để Chúa Giêsu là Đấng toàn năng sẽ biểu lộ sức mạnh và vinh quang của Ngài nơi con người yếu đuối của chúng ta.

Đặc trách

Tu sĩ  FX. Trần Kim Ngọc, OP.


01/04/2013                         Thứ Hai – Tuần Bát Nhật PS

                                                          Mt 28,8-15

ĐỜI SỐNG MỚI

Như Mẹ: Chúa Giêsu Kitô phục sinh đem lại cho chúng ta đời sống mới. Tất cả đời sống mới của người Kitô hữu là đời sống kết hiệp với Chúa Giêsu Kitô phục sinh. Nhưng làm sao để kết hợp với Chúa Kitô? Muốn biết làm sao, chúng ta cần cầu xin Chúa Thánh Thần, đồng thời dùng trí khôn để suy tư và học từ những kinh nghiệm cụ thể trong đời sống hằng ngày.

Với Mẹ: Xin Chúa Thánh Thần cũng ngự xuống trong mỗi tâm hồn chúng con. Xin giúp chúng con luôn biết kết hợp với Chúa Giêsu.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria, xưa Mẹ đã được Chúa Thánh Thần “phủ bóng”, xin Mẹ giúp chúng con luôn mở tâm hồn ra để đón nhận luồng gió mới, ngọn lửa thiêng của Chúa Thánh Thần, để chúng con dám làm chứng cho Chúa Kitô phục sinh.

Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được lòng ái mộ những sự trên trời.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


02/04/2013                          Thứ Ba – Tuần Bát Nhật PS

                                                         Ga 20,11-18

THẤY CHÚA

Như Mẹ: “Trăm nghe không bằng một thấy.” Bà Maria Mađalêna là một người bị bảy quỷ ám, nhưng bà lại là người đầu tiên thấy Chúa phục sinh. Thấy Chúa là hạnh phúc nhất đời bà. Chúa đã biến đổi bà để bà trở thành con người mới, con người đầy tràn Thánh Thần, và cũng là con người đầu tiên đi loan tin Chúa Phục Sinh.

Với Mẹ: Lạy Chúa Thánh Thần, xin rọi ánh sáng của Chúa vào tâm hồn chúng con để chúng con nhận ra chân lý đích thực, chân lý đó là Chúa  Kitô.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria, xin dạy chúng con biết sống theo sự thật dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, để chúng con đi trong ánh sáng chân lý của Chúa Kitô, Đấng là đường đưa chúng con tới sự sống đời đời.

Trong Mẹ: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


03/04/2013                          Thứ Tư – Tuần Bát Nhật PS

                                                          Lc 24,13-35

BỪNG SÁNG

Như Mẹ: Con người đang sống trong một thế giới lạnh lùng về tình Chúa và tình người. Họ không nhận ra Chúa trong cuộc đời và cũng không nhận ra hình ảnh của Thiên Chúa nơi bản thân mình. Vì thế, họ luôn sống trong lo âu sợ hãi. Trên đường đi Emmau, hai môn đệ đang lo âu, thì được Chúa Giêsu hiện ra, mắt họ liền bừng sáng, họ trở lại Giêrusalem để loan tin bình an cho anh em đồng môn.

Với Mẹ: Chúng con đang sống trong u tối và lo âu, xin Chúa Thánh Thần đem Chúa Giêsu vào trong tâm hồn chúng con, để mắt chúng con bừng sáng và thúc đẩy chúng con đưa Chúa Giêsu đến cho thế giới này.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria, xưa Mẹ đã từng mang Chúa đến cho gia đình bà Êlisabét. Xin giúp chúng con sống theo gương Mẹ.

Trong Mẹ: Đức Chúa Trời cho Đức Mẹ lên trời. Ta hãy xin cho được ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


04/04/2013                        Thứ Năm – Tuần Bát Nhật PS

                                                          Lc 24,35-48

HIỂU KINH THÁNH

Như Mẹ: Kinh Thánh là Lời của Chúa. Nếu không được soi sáng thì không thể hiểu được Kinh Thánh. Chúa phục sinh đã mở trí cho các tông đồ hiểu Kinh Thánh. Và tất cả những gì được chép trong Kinh Thánh phải được ứng nghiệm. Hôm nay, ứng nghiệm lời Kinh Thánh: “Đấng Kitô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại.”

Với Mẹ: Lạy Chúa Giêsu, xưa Chúa đã khai trí mở lòng cho các tông đồ, thì hôm nay, xin Chúa cũng mở lòng trí chúng con ra để chúng con hiểu và yêu Lời Chúa hơn.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ, Mẹ đã hằng suy niệm Lời Chúa trong lòng. Giờ đây, xin Mẹ dạy chúng con biết sống theo Lời Chúa để chúng con luôn đi theo đường ngay nẻo chính.

Trong Mẹ: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên Trời. Ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước Thiên Đàng.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


05/04/2013                         Thứ Sáu – Tuần Bát Nhật PS

                                                          Ga 21,1-14

THẢ LƯỚI

Như Mẹ: Đánh cá vào thời Chúa Giêsu là nghề bạc bẽo. Hầu hết những người làm nghề này đều có địa vị thấp kém. Thế mà Chúa Giêsu đã chọn những người này, không phải để đi đánh cá, nhưng là để đi đánh bắt người. Các môn đệ có sứ vụ đi quy tụ muôn dân vào trong chiếc thuyền là Hội Thánh.

Với Mẹ: Con đang ở trong Giáo Hội của Chúa, nhưng con lại thờ ơ với Giáo Hội. Xin Chúa cho con biết yêu mến Giáo Hội. Xin biến đổi chúng con thành những thợ lưới người như lưới cá. Lạy Chúa, nhiều người đang ở ngoài Giáo Hội của Chúa, xin đưa họ vào trong Giáo Hội.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ dạy chúng con luôn vâng nghe lời của Chúa Giêsu, dù vất vả lầm than, vẫn kiên tâm đánh cá như các môn đệ xưa, để có một mẻ lưới đầy cá.

Trong Mẹ: Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai. Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).


06/04/2013                         Thứ Bảy – Tuần Bát Nhật PS

                                                          Mc 16,9-15

CỨNG LÒNG TIN

Như Mẹ: Một số môn đệ đã được anh em của mình thuật lại việc đã gặp Chúa, nhưng họ vẫn không tin. Họ không tin vào lời chứng của anh em mình, vì thế họ cũng không tin vào Đấng đã phục sinh. Chúa Giêsu dạy: Phúc cho ai không thấy mà tin. Tin Chúa là điều cần cho sự sống đời đời.

Với Mẹ: Lạy Chúa Thánh Thần, xin dẫn chúng con đến gặp gỡ Chúa Giêsu qua Kinh Thánh. Xin cho mắt chúng con nhận ra Ngài, tay chạm đến Ngài, miệng nói với Ngài… Để từ những kinh nghiệm sống động và cụ thể, chúng con có thể loan truyền cho thế giới sự hiện diện đích thực của Đấng Phục Sinh.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ cùng đi vào cuộc đời và loan truyền Chúa Giêsu phục sinh cho thế giới hôm nay với chúng con.

Trong Mẹ: Đức Bà đi viếng Bà thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người.

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

Chuyên Mục: Nội San Kinh Mân Côi 

Thiên Chúa là Đấng tuyệt đối giữ lời hứa, cho nên khi chúng ta cầu xin, thì cũng phải ôm lòng tin tuyệt đối mà tiếp nhận.- Thánh Augustinus

Trang 1 của 5 Trang12345

       Tháng Mười Hai: Mừng Chúa Giáng Sinh
          Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
        Sách Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
Edel Quinn: Đóa Hoa Đầu Mùa của Phong Trào Legio Mariae

Chúa Nhật 3 MV B | Chúa Nhật 2 MV B

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: