Lễ Mông Triệu 2015

Vũ trụ bao la cung nghinh đón

Triều thần thiên quốc thảy hoan ca

Hôm nay Thánh Mẫu Maria

Được vinh phúc ngự tòa Thiên Quốc

Muôn muôn lòng hợp tiếng hoan ca

Cung nghinh chúc ngợi khen Đức Bà

Mừng kính Mẹ rạng ngời tinh tú

Đời đời hưởng trọn điều tín thác

Ân thưởng sâu, muôn trùng bát ngát !

Bởi vì Bà đã trọn lòng tin

Maria sao sáng một chữ “thành”

Hợp cùng Mẹ, xin tạ ơn Thiên Chúa

Đấng nhân từ là Vua Cả toàn năng

Ngài đã đoái thương vì lòng lành

Ôi ! Thiên Chúa xin trọn đời ghi tạc

Maria , Đức Bà đầy diễm phúc !

Bởi vì Bà tín thác Đấng toàn năng

Được làm Mẹ Đấng Cứu Tinh loài người

Hôm nay thánh ân đã rạng ngời

Ngai tòa Thiên Quốc ngày Mông Triệu

Ngày hồi trào ôi, thật tuyệt diệu !

Satan khiếp vía hãi kinh hồn

Bởi tỳ nữ Chúa Trời, Đấng Đồng Trinh

Trọn tín trung phương tiện trừ quỷ dữ

Tấu lạy Bà linh thiêng tuyệt mỹ

Xin cầu thay nhân loại chúng sinh

Còn trong vòng u tối lưu linh

Thoát hiểm nguy nơi vòng tục lụy

Đẹp lòng Chúa, ân tình ghi tạc

Thân xác phàm dẫu mọn hèn bụi đất

Nhưng lòng tín thác sẽ cất lên cao

Hồn thiêng bay bổng cùng xác phàm

Hồng ân trọng đại ngút ngàn

Thiên Chúa ban thưởng cao sang muôn đời./.

Lễ Mông Triệu 2015

15/08/2015

P.Trần Đình Phan Tiến

Một người càng yêu người, thì họ nhất định cũng càng yêu mến Thiên Chúa; nhìn người yêu người như thế nào, thì biết họ cũng yêu Thiên Chúa như thế ấy, đó là thước đo đáng tin cậy.- Thánh Terese of Avila

       Tháng Mười Hai: Mừng Chúa Giáng Sinh
          Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
        Sách Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
Edel Quinn: Đóa Hoa Đầu Mùa của Phong Trào Legio Mariae

Chúa Nhật 3 MV B | Chúa Nhật 2 MV B

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: