Thánh Ca – Tình trời Thập Tự

01 Lời kinh ăn năn                      Lệ Hằng
02 Tình trời Thập Tự                   Ngọc Lan
03 Trở về bên Chúa                   Vũ Khanh
04 Tâm tình ca 3                         Lệ Hằng
05 Tâm tình ca                            Lệ Hằng
06 Lời vọng tình yêu 1                Elvis Phương
07 Lời vọng tình yêu 2                Lệ Hằng
08 Dưới chân Thập Tự                Lệ Hằng
09 Chúa là nơi con an nghỉ         Khánh Ly
10 Người yêu tôi                         Lệ Hằng
11 Niềm vui có Chúa                   Việt Dũng
12 Nếu ….!                                   Khánh Ly

Audio CD TÌNH TRỜI THẬP TỰ
Thánh Ca Mùa Chay Thống Hối và Ăn Năn

Chuyên Mục: Thánh Ca 

Nói tóm lại, người thuộc về Đức Mẹ Maria đều tràn đầy thánh sủng và từ ái lương thiện, bởi vì Mẫu Thân là từ ái lương thiện, là nguồn vạn sự thiện của chúng nhân.- Thánh Bernardus

       Tháng Chín: Ý Cầu Nguyện của Đức Thánh Cha
               Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
Năm Thánh Kỷ Niệm 100 Năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima

Chúa Nhật 24 TN A | Chúa Nhật 23 TN A

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: