Thánh Ca – Tình yêu Thiên Chúa

Chuyên Mục: Thánh Ca  Từ khóa:

Khẩn cầu thánh ân mà không có sự cầu bàu của Đức Mẹ Maria, thì giống như chim không có lông cánh mà đòi bay cao, lời cầu xin của họ sẽ không thể sinh hiệu quả.- Thánh Antoninus

          Tháng 01-2017: Ý Cầu Nguyện Truyền Giáo
               Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
Năm Thánh Kỷ Niệm 100 Năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima

Chúa Nhật 2 TN A | Lễ Chúa Hiển Linh

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: