Audio Thánh Mẫu Học Bài 89 – 128

Các bài thánh mẫu học này đã được phát trong mục ”Mẹ Maria” của chương trình Việt Ngữ đài phát thanh Vaticăng từ năm 2006, và trong mục ”Thánh Mẫu Học” của chương trình Việt Ngữ đài phát thanh Chân Lý Á châu (Veritas Manila) từ năm 2008.  Chúng được soạn theo các đề tài của cuốn ”Tân Từ Điển Thánh Mẫu Học”, do hai soạn giả Stefano De Fiores và Salvatore Meo, thuộc Phân khoa thần học của Học viện Marianum ở Roma phối hợp với sự cộng tác của 63 thần học gia và chuyên viên thánh mẫu học Italia và Âu châu.

Đức Maria là thụ tạo toàn vẹn nhất của gia đình nhân loại và là chi thể ưu việt nhất trong Thân Mình mầu nhiệm của Chúa Kitô là Giáo Hội. Sau Đức Giêsu, Mẹ là mẫu người như Thiên Chúa đã tạo dựng thời khai nguyên vũ trụ, khi loài người chưa phạm tội kiêu căng bất tuân lệnh Thiên Chúa.

Học biết về Mẹ sẽ giúp chúng ta hiểu vai trò quan trọng của Mẹ trong chương trình tình yêu cứu rỗi, noi gương Mẹ luôn biết thưa lên hai tiếng ”Xin vâng” với Thiên Chúa và sẵn sàng cộng tác với Chúa để loan báo Tin Mừng cứu độ và dẫn đưa mọi người về với Chúa.

       Roma 26-8-2012
       Linh Mục Giuse Hoàng Minh Thắng

- Nguyên giáo sư Thánh Kinh Học Viện ”Regina Mundi”
trực thuộc Đại Học Giáo Hoàng Gregoriana,Học viện “Mater Ecclesiae”,

       - Giáo lý viên truyền giáo quốc tế, và Phân khoa Truyền Giáo
của Đại Học Giáo Hoàng Urbaniana Ro
ma (1991-2011)

01 Thanh Mau hoc 89 LM Hoang Minh Thang

02 Thanh Mau hoc 90 LM Hoang Minh Thang

03 Thanh Mau hoc 91 LM Hoang Minh Thang

04 Thanh Mau hoc 92 LM Hoang Minh Thang

05 Thanh Mau hoc 93 LM Hoang Minh Thang

06 Thanh Mau hoc 94 LM Hoang Minh Thang

07 Thanh Mau hoc 95 LM Hoang Minh Thang

08 Thanh Mau hoc 96 LM Hoang Minh Thang

09 Thanh Mau hoc 97 LM Hoang Minh Thang

10 Thanh Mau hoc 98 LM Hoang Minh Thang

11 Thanh Mau hoc 99 LM Hoang Minh Thang

12 Thanh Mau hoc 100 LM Hoang Minh Thang

13 Thanh Mau Hoc 101 LM Hoang Minh Thang

14 Thanh Mau Hoc 102 LM Hoang Minh Thang

15 Thanh Mau Hoc 103 LM Hoang Minh Thang

16 Thanh Mau Hoc 104 LM Hoang Minh Thang

17 Thanh Mau Hoc 105 LM Hoang Minh Thang

18 Thanh Mau Hoc 106 LM Hoang Minh Thang

19 Thanh Mau Hoc 107 LM Hoang Minh Thang

20 Thanh Mau Hoc 108 LM Hoang Minh Thang

21 Thanh Mau Hoc 109 LM Hoang Minh Thang

22 Thanh Mau Hoc 110 LM Hoang Minh Thang

23 Thanh Mau Hoc 111 LM Hoang Minh Thang

24 Thanh Mau Hoc 112 LM Hoang Minh Thang

25 Thanh Mau Hoc 113 LM Hoang Minh Thang

26 Thanh Mau Hoc 114 LM Hoang Minh Thang

27 Thanh Mau Hoc 115 LM Hoang Minh Thang

28 Thanh Mau Hoc 116 LM Hoang Minh Thang

29 Thanh Mau Hoc 117 LM Hoang Minh Thang

30 Thanh Mau Hoc 118 LM Hoang Minh Thang

31 Thanh Mau Hoc 119 LM Hoang Minh Thang

32 Thanh Mau Hoc 120 LM Hoang Minh Thang

33 Thanh Mau Hoc 121 LM Hoang Minh Thang

34 Thanh Mau Hoc 122 LM Hoang Minh Thang

35 Thanh Mau Hoc 123 LM Hoang Minh Thang

36 Thanh Mau Hoc 124 LM Hoang Minh Thang

37 Thanh Mau Hoc 125 LM Hoang Minh Thang

38 Thanh Mau Hoc 126 LM Hoang Minh Thang

39 Thanh Mau Hoc 127 LM Hoang Minh Thang

40 Thanh Mau Hoc 128 LM Hoang Minh Thang

 

Nguồn: Tông Đồ Mục Vụ Sức Khỏe

Chuyên Mục: Suy Niệm 

Ở nơi chổ đầy hận thù, con phải gieo xuống hạt yêu thương.- Thánh Francis of Assisi

       Tháng Mười Hai: Mừng Chúa Giáng Sinh
          Chúa Cha phán dạy con cái của Ngài
        Sách Thành Thực Sùng Kính Mẹ Maria
Edel Quinn: Đóa Hoa Đầu Mùa của Phong Trào Legio Mariae

Chúa Nhật 1 MV B | Chúa Nhật 2 MV B

| 5 Phút Cho Lời Chúa | Sống Tin Mừng với Mẹ Maria

Bài liên quan: