Audio Suy Niệm: Lẽ Sống 1

01  Giới thiệu
02  Tiếng vọng từ rừng sâu
03
  Nỗi khát khao gặp Ngài
04  Ánh mắt mẹ tôi
05
  Lẽ Sống
06
  Cái dũng của thánh nhân
07 
Chiếc cầu Thập gía
08
 Chiếc quan tài con
09
  Dấu chân trên cát
10
  Bí quyết hạnh phúc
11
  Mua nghĩa
12
  Hạt muối
13
  Xuống núi
14
  Con lừa của Chúa
15
  Lời kết

 

Radio Veritas

Nguồn: Tin Mừng Media

Related posts

Leave a Comment